Badanie: Bruceloza (jakościowo),

...

Nazwa badania

Bruceloza (jakościowo),

Opis badania

Czas oczekiwania na wynik

1 dzień roboczy

Grupa badań

Immunologia