fbpx

Badanie: Dehydrogenaza -glukozo-6-fosforanowa erytrocytarna,

...

Nazwa badania

Dehydrogenaza -glukozo-6-fosforanowa erytrocytarna,

Czas oczekiwania na wynik

14 dni roboczych

Grupa badań

Biochemia