fbpx

Badanie: Grupa krwi

Badanie grupy krwi składa się z oznaczenia: antygenów układu AB0, antygenu D z układu Rh oraz przeglądowego badania alloprzeciwciał odpornościowych.

Układ AB0 jest uznawany za najważniejs...

Nazwa badania

Grupa krwi

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

grupa krwi

Opis badania

Badanie grupy krwi składa się z oznaczenia: antygenów układu AB0, antygenu D z układu Rh oraz przeglądowego badania alloprzeciwciał odpornościowych.

Układ AB0 jest uznawany za najważniejszy układ grupowy krwi człowieka. Antygeny układu AB0 pojawiają się ok. 6 miesiąca życia płodowego, jednak pełną ekspresję osiągają dopiero ok. 2 roku życia. Antygeny te są obecne we wszystkich komórkach organizmu za wyjątkiem tkanki nerwowej i hepatocytów. U większości osób występują także jako substancje grupowe w płynach ustrojowych i wydzielinach ( wyjątek stanowi płyn mózgowo-rdzeniowy). Istotną cechą układu AB0 jest obecność w osoczu naturalnych, regularnych alloprzeciwciał anty-A i anty-B skierowanych przeciwko antygenowi nieobecnemu na własnych krwinkach. Przeciwciała anty-A i anty-B pojawiają się około 3 miesiąca życia dziecka i utrzymują się przez całe życie ze zmiennym stężeniem. Na podstawie układu AB0 wyróżniamy 4 grupy krwi: A, B, AB oraz 0.

Drugim ważnym układem grupowym jest układ Rh, wyróżnia się w nim 54 antygeny, najważniejsze z nich to: D, C, c, E, e. Antygen D jest najbardziej immunogennym antygenem w układzie Rh, w związku z tym jest rutynowo oznaczany wraz z antygenami układu AB0. Na podstawie obecności lub braku antygenu D populację ludzką możemy podzielić na osoby RhD dodatnie- posiadające antygen D oraz osoby RhD ujemne- nie posiadające tego antygenu. Antygeny układu Rh zlokalizowane są wyłącznie na krwinkach czerwonych, pojawiają się ok. 8 tygodnia życia płodowegprzeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA) wykonywane jest rutynowoo i od razu wykazują pełną aktywność. Badanie antygenu D wykonuje się na 2 seriach odczynników monoklonalnych anty-RhDVI+ i anty-RhDVI-. Wystąpienie słabej reakcji krwinek badanych z odczynnikiem, może wskazywać na słabą ekspresje antygenu D lub występowanie antygenu D częściowego. W takim przypadku biorcy krwi oraz kobiety w okresie rozrodczym są uznawani za RhD ujemnych, a na wyniku oznaczenia grupy krwi pojawia się informacja o słabej ekspresji antygenu D.

Przeglądowe badanie allo przy każdym badaniu grupy krwi. Badanie to ma na celu wykrycie oraz identyfikację przeciwciał klasy IgG, które mogą się pojawić w organizmie na skutek alloimmunizacji po leczeniu pacjenta preparatami krwi oraz u kobiet na skutek ciąży i porodu.
Wynik badania grupy krwi pozostaje niezmienny przez całe życie, wyjątkiem jest sytuacja w której konieczne jest wykonanie przeszczepu szpiku.
W celu uzyskania POTWIERDZONEGO wyniku grupy krwi konieczne jest wykonanie dwukrotnego oznaczenia grupy krwi z 2 niezależnie pobranych próbek.

Wskazania do wykonania badania

  • nagła utrata krwi np. na skutek wypadku i konieczność wykonania transfuzji,
  • leczenie preparatami krwi chorych z niedokrwistościami,
  • przygotowanie do planowanego zabiegu chirurgicznego,
  • ciąża, bądź jej planowanie,
  • chęć poznania własnej grupy krwi,
  • ustalenie ojcostwa.

Wskazówki dla pacjenta

Badanie wykonywane bez skierowania.

Przygotowanie Pacjenta do badania

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.

Czas oczekiwania na wynik

4 dni

Grupa badań

Serologia grupy krwi

Wyniki (jednostki)

Wynik jakościowy ( w razie potrzeby z komentarzem i protokołem)