fbpx

Badanie: HCV jakościowo + ilościowo Xpert (potwierdzenie infekcji oraz monitorowanie poziomu wiremii),

...

Nazwa badania

HCV jakościowo + ilościowo Xpert (potwierdzenie infekcji oraz monitorowanie poziomu wiremii),

Wskazówki dla pacjenta

Uprzejmie przypominamy, że w przypadku zleceń na badania genetyczne NIEZBĘDNE jest podanie pełnych danych Pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz dokładny adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania). Należy ZAWSZE dołączyć Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych

Czas oczekiwania na wynik

1 – 2 dni roboczych

Grupa badań

Badania genetyczne