fbpx

Badanie: HPV 35 (typy wysokoonkogenne: 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,70,73,82 oraz typy niskoonkogenne: 6,11,40,42,43,44,54,61,62,71,72,81,83,84,85,89) – jakościowo,

Istnieje możliwość pobrania wymazu ginekologicznego w punkcie pobrań w Zabrzu, ul. Moniuszki 81 w środy w godzinach: 14.00 - 17.30 oraz w soboty w godzinach: 08.00 - 11.00. Koszt pobrania wynosi:...

Nazwa badania

HPV 35 (typy wysokoonkogenne: 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,70,73,82 oraz typy niskoonkogenne: 6,11,40,42,43,44,54,61,62,71,72,81,83,84,85,89) – jakościowo,

Opis badania

Istnieje możliwość pobrania wymazu ginekologicznego w punkcie pobrań w Zabrzu, ul. Moniuszki 81 w środy w godzinach: 14.00 - 17.30 oraz w soboty w godzinach: 08.00 - 11.00. Koszt pobrania wynosi: 29,00 zł.

Wskazówki dla pacjenta

Uprzejmie przypominamy, że w przypadku zleceń na badania genetyczne NIEZBĘDNE jest podanie pełnych danych Pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz dokładny adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania). Należy ZAWSZE dołączyć Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych

Czas oczekiwania na wynik

14 – 21 dni roboczych

Grupa badań

Badania genetyczne