Badanie: Kiła test mikrokłaczkujący kardiolipinowy (VDRL)

Kiła to bakteryjna choroba układowa powodowana przez Treponema pallidum, czyli krętka bladego. Kiła przenoszona jest najczęściej drogą płciową (kiła nabyta), jednak rozróżnią si...

Nazwa badania

Kiła test mikrokłaczkujący kardiolipinowy (VDRL)

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

VDRL

Opis badania

Kiła to bakteryjna choroba układowa powodowana przez Treponema pallidum, czyli krętka bladego. Kiła przenoszona jest najczęściej drogą płciową (kiła nabyta), jednak rozróżnią się też kiłę wrodzoną, powstałą w wyniku transmisji wertykalnej między ciężarną kobietą i płodem. Przebieg kiły jest przewlekły, a jej objawy różnią się w zależności od aktualnej fazy choroby. Zazwyczaj pierwszym objawem kiły jest powstanie płytkiego i niebolesnego owrzodzenia, wypełnionego surowiczą treścią. Do jego pojawienia się dochodzi w ciągu 10 - 90 dni od kontaktu z patogenem. W przebiegu dalszych faz choroby może dojść do powikłań wielonarządowych. W wyniku uogólnionej bakteriemii występować może zapalenie wątroby, powiększenie śledziony, zapalenie stawów i okostnej, a także zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, porażenie nerwów czaszkowych oraz uszkodzenie narządu wzroku i słuchu.

Podstawę diagnostyki kiły stanowią badania serologiczne, polegające na wykryciu przeciwciał produkowanych przez organizm w przypadku kontaktu z patogenem. Dostępne badania można podzielić na tak zwane odczyny krętkowe, których działanie opiera się na detekcji swoistych przeciwciał skierowanych antygenom cukrowym i białkowym krętka oraz na odczyny niekrętkowe, w których wykrywa się przeciwciała skierowane przeciwko antygenom lipidowym, mogącym występować przy braku kiły (przykładowo w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego). Test VDRL zaliczany jest do odczynów niekrętkowych, wykrywających przeciwciała przeciw antygenom lipidowym. Charakteryzuje się wysoką czułością, przez co często używany jest jako test przesiewowy. Dodatni lub wątpliwy wynik testu VDRL powinien być potwierdzony odczynem krętkowym.

Kiła test mikrokłaczkujący kardiolipinowy (VDRL)

Warto regularnie wykonywać podstawowe laboratoryjne badania krwi,
aby mieć pewność, że nasz organizm funkcjonuje prawidłowo.

Zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej oferty badań laboratoryjnych
oraz zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na www.youtube.com -> SUBSKRYBUJ

Chcesz zapytać o cenę badania?
Zapraszamy na stronę CENY BADAŃ, gdzie proponujemy kilka możliwości kontaktu z nami.

Aby wykonać oznaczenie Kiła test mikrokłaczkujący kardiolipinowy (VDRL)
odwiedź najbliższy punkt pobrań Śląskich Laboratoriów Analitycznych

Sprawdź, gdzie wykonasz badanie

Wskazania do wykonania badania

  • ryzykowne zachowania seksualnew
  • wszelkie objawy mogące świadczyć o infekcji, zwłaszcza wystąpienie surowiczego owrzodzenia w okolicy intymnej
  • monitorowanie leczenia kiły

Wskazówki dla pacjenta

Brak.

Przygotowanie Pacjenta do badania

Nie ma potrzeby specjalistycznego przygotowania pacjenta do badania.

Czas oczekiwania na wynik

7 dni roboczych.

Grupa badań

Płyn mózgowo-rdzeniowy

Wyniki (jednostki)

Wynik jakościowy.