fbpx

Badanie: Kiła: VDRL test mikrokłaczkujący kardiolipidowy, VDRL

Wynik dodatni lub wątpliwy wymaga wykonania dodatkowo płatnego badania FTA-ABS...

Nazwa badania

Kiła: VDRL test mikrokłaczkujący kardiolipidowy, VDRL

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

VDRL

Opis badania

Wynik dodatni lub wątpliwy wymaga wykonania dodatkowo płatnego badania FTA-ABS

Czas oczekiwania na wynik

1 dzień roboczy

Grupa badań

Immunologia