fbpx

Badanie: Koronawirus – test antygenowy WATMIND SARS-CoV-2 (wymaz z próbki śliny)

Koronawirus – test antygenowy WATMIND SARS-CoV-2 (wymaz z próbki śliny)...

Nazwa badania

Koronawirus – test antygenowy WATMIND SARS-CoV-2 (wymaz z próbki śliny)

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

COVID-19 SARS-CoV-2

Opis badania

Koronawirus – test antygenowy WATMIND SARS-CoV-2 (wymaz z próbki śliny)

Przygotowanie Pacjenta do badania

Badanie polega na umieszczeniu pod językiem wymazówki do poboru materiału biologicznego.

Ważne jest, aby minimum 1 godzinę przed pobraniem wymazu powstrzymać się od jedzenia, picia, palenia tytoniu i żucia gumy.

Wynik dostępny będzie do 2 godzin od wykonania testu. Badanie wykonywane jest w miejscu pobrania wymazu i nie wymaga skomplikowanych procedur.

Czas oczekiwania na wynik

Wynik znany jest w ciągu 15 minut. Natomiast wydruk wyniku z konta on-line lub jego fizyczny odbiór w punkcie pobrań, możliwy jest do 2 godzin od wykonania testu.

Grupa badań

Immunologia