fbpx

Badanie: MTHFR – hiperhomocysteinemia (C677T),

Wykonanie badania z krwi (EDTA) możliwe jest tylko w Katowicach, ul. Żelazna 1 w poniedziałek lub czwartek do godz. 12.00...

Nazwa badania

MTHFR – hiperhomocysteinemia (C677T),

Opis badania

Wykonanie badania z krwi (EDTA) możliwe jest tylko w Katowicach, ul. Żelazna 1 w poniedziałek lub czwartek do godz. 12.00

Wskazówki dla pacjenta

Uprzejmie przypominamy, że w przypadku zleceń na badania genetyczne NIEZBĘDNE jest podanie pełnych danych Pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz dokładny adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania). Należy ZAWSZE dołączyć Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych

Czas oczekiwania na wynik

30 dni roboczych

Grupa badań

Badania genetyczne