fbpx

Badanie: Nosicielstwo MRSA (gardło)

Człowiek jest naturalnym rezerwuarem gronkowca złocistego, który najczęściej kolonizuje skórę, nozdrza, gardło. Badanie jest wykonywane aby wykryć nosicielstwo MRSA (

Nazwa badania

Nosicielstwo MRSA (gardło)

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

Badanie w kierunku nosicielstwa MRSA - gardło Wymaz z gardła MRSA

Opis badania

Człowiek jest naturalnym rezerwuarem gronkowca złocistego, który najczęściej kolonizuje skórę, nozdrza, gardło. Badanie jest wykonywane aby wykryć nosicielstwo MRSA (  MRSA - gronkowiec złocisty oporny na metycylinę, wykazuje oporność na grupę antybiotyków betalaktamowych) oraz  w celu  oceny skuteczności przeprowadzonej antybiotykoterapii  w zakażeniu wywołanym przez MRSA.

Wskazania do wykonania badania

Przesiewowe badania w kierunku MRSA nie powinny być wykonywane u wszystkich pacjentów przyjmowanych do szpitala.
Badanie najczęściej wykonywane jest przed planowymi zabiegami operacyjnymi, np. kardiochirurgicznym; u pacjentów, u których wcześniej stwierdzono nosicielstwo/infekcję MRSA; u pracowników medycznych mających kontakt z pacjentami czy pacjentów przyjętych bezpośrednio z innej placówki medycznej.

Wskazówki dla pacjenta

Materiał powinien być pobrany przed zastosowaniem leczenia przeciwbakteryjnego lub 5-7 dni po skończonej antybiotykoterapii

Czas oczekiwania na wynik

do 7 dni roboczych

Grupa badań

Mikrobiologia

Wyniki (jednostki)

WYNIK UJEMNY: Nie wyhodowano Staphylococcus aureus MRSA
WYNIK DODATNI: Wyhodowano Staphylococcus aureus MRSA