Badanie: P/c do antygenów układu czerwonokrwinkowego, PTA

...

Nazwa badania

P/c do antygenów układu czerwonokrwinkowego, PTA

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

PTA

Opis badania

Czas oczekiwania na wynik

4 dni

Grupa badań

Serologia grupy krwi