Badanie: P/c p/przytarczycowe,

...

Nazwa badania

P/c p/przytarczycowe,

Opis badania

Czas oczekiwania na wynik

10 dni roboczych

Grupa badań

Autoimmunodiagnostyka