fbpx

Badanie: PRISCA Test (ocena wad genetycznych płodu) PODWÓJNY: PAPP-A, wolna β-HCG, PRISCA

Wykonanie badania możliwe jest tylko przy jednoczesnym dostarczeniu do punktu pobrań wypełnionej przez lekarza deklaracji lub odpisu/ksera wyniku badania USG (badanie USG musi być wykonane do 24 g...

Nazwa badania

PRISCA Test (ocena wad genetycznych płodu) PODWÓJNY: PAPP-A, wolna β-HCG, PRISCA

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

PRISCA

Opis badania

Wykonanie badania możliwe jest tylko przy jednoczesnym dostarczeniu do punktu pobrań wypełnionej przez lekarza deklaracji lub odpisu/ksera wyniku badania USG (badanie USG musi być wykonane do 24 godzin przed pobraniem krwi)

Czas oczekiwania na wynik

14 dni roboczych

Grupa badań

Hormony