fbpx

Badanie: Rak piersi i/lub jajnika – panel BRCA1 BRCA1: 5370 C/T, 794delT, 185delAG, 3819del5, 3875del4,

...

Nazwa badania

Rak piersi i/lub jajnika – panel BRCA1
BRCA1: 5370 C/T, 794delT, 185delAG, 3819del5, 3875del4,

Wskazówki dla pacjenta

Uprzejmie przypominamy, że w przypadku zleceń na badania genetyczne NIEZBĘDNE jest podanie pełnych danych Pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz dokładny adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania). Należy ZAWSZE dołączyć Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych

Czas oczekiwania na wynik

3 tygodnie

Grupa badań

Badania genetyczne