fbpx

Badanie: Rak piersi i/lub jajnika – panel BRCA2 BRCA2: 886delGT, 8138del5, 4075delGT, 6174delT, 5467insT,

...

Nazwa badania

Rak piersi i/lub jajnika – panel BRCA2
BRCA2: 886delGT, 8138del5, 4075delGT, 6174delT, 5467insT,

Wskazówki dla pacjenta

Uprzejmie przypominamy, że w przypadku zleceń na badania genetyczne NIEZBĘDNE jest podanie pełnych danych Pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz dokładny adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania). Należy ZAWSZE dołączyć Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych

Czas oczekiwania na wynik

3 tygodnie

Grupa badań

Badania genetyczne