Dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych,
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z powyższym informujemy, że Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych są Śląskie Laboratoria Analityczne Sp. z o.o.
Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?
Dane będą przekazane wyłącznie podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów,
przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umów zawartych z nami.


Poniżej zamieszczamy do wglądu rejestr laboratoriów, którym podzlecamy wykonywanie badań laboratoryjnych.

REJESTR PODWYKONAWCÓW

 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.