Dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z powyższym informujemy, że Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych jest badaj.to Sp. z o.o. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?
Dane będą przekazane wyłącznie podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umów zawartych z nami.

Poniżej zamieszczamy do wglądu rejestr laboratoriów, którym podzlecamy wykonywanie badań laboratoryjnych.

Ochrona danych osobowych

REJESTR PODWYKONAWCÓW

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.