DOTACJE Unii Europejskiej

Śląskie Laboratoria Analityczne to więcej niż diagnostyka. Oferujemy kompleksowe usługi laboratoryjne wraz z serwisem kurierskim dla placówek służby zdrowia. Dbamy o ciągły rozwój oraz jakość świadczonych usług. Ostatnie przedsięwzięcia znacząco wpłynęły na poprawę konkurencyjności naszej Firmy.

Dzięki uzyskanej dotacji z Unii Europejskiej posiadamy nowoczesne wirówki laboratoryjne, które umożliwiają odwirowanie większej ilości materiału biologicznego, co przyspiesza rozdział materiału oraz finalne uzyskanie wyników badań. Nabycie specjalistycznych pojazdów z chłodnią pozwala na transport materiału biologicznego w optymalnych, niezmieniających się warunkach, wymaganych przez RMF z dnia 21 stycznia 2009 (Dz.U. Nr 22 poz. 128). Pojazdy z chłodnią to w skali kraju innowacyjne rozwiązanie, które wpływa na podniesienie jakości usług. Adaptacja nowych pomieszczeń oraz zakup nowego serwera i sprzętu informatyczno-biurowego znacznie przyspieszyły przepływ informacji, a tym samym usprawniły proces świadczenia usług w naszym przedsiębiorstwie.

 

Dotacje UE