Zdiagnozuj przyczyny bólu stawów oraz mięśni!

Pakiet reumatyczny pozwala również zdiagnozować zaburzenia gospodarki mineralnej, zakażenia bakteryjne oraz stany zapalne.

Choroby reumatyczne charakteryzują się przewlekłymi zmianami zapalnymi w obrębie tkanki łącznej. Objawiają się często zmianami chorobowymi w stawach i kościach, dającymi objawy bólowe, a w skrajnych przypadkach ograniczenie ruchomości stawów, aż do ich całkowitego unieruchomienia.

https://www.youtube.com/watch?v=u9N6z58BBWg

* Do ceny należy doliczyć 2 zł za pobranie materiału. Cena standardowa wynosi 122,90 zł. Oferta obowiązuje do końca października 2018 r. Wynik należy interpretować ze stanem zdrowia pacjenta.  

CRP

Informuje o aktualnie toczącym się procesie zapalnym, o uszkodzeniu tkanek lub zakażeniu. Podwyższony poziom CRP obserwuje się w przebiegu wielu infekcji i chorób reumatycznych.

RF

Czynnik reumatoidalny (RF) – oznaczenie tego parametru wykorzystuje się w diagnostyce chorób reumatycznych, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).

anty CCP

Przeciwciała przeciwcytrulinowe (anty CCP) są najnowszym i najbardziej specyficznym markerem reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Wysoki poziom przeciwciał świadczy o aktywnej postaci choroby, wskazuje na aktualnie toczący się proces reumatyczny w organizmie, nawet przed wystąpieniem pełnych objawów klinicznych. Mogą być wykorzystywane do przewidywania rozwoju i ciężkości choroby w czasie, ale również do różnicowania RZS od innych zapaleń stawów.

ANA 1

Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) są testem przesiewowym w diagnostyce układowych chorób tkanki łącznej, jak np. toczeń rumieniowaty czy zapalenie skórno-mięśniowe, które mogą manifestować się bólami stawów, kości i ogólnym osłabieniem. W badaniu określana jest obecność przeciwciał oraz typ świecenia. Badanie wykonywane jest metodą uznaną za złoty standard w autoimmunologii.