Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV)


5.00 avg. rating (94% score) - 2 votes

Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV)

Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) uznaje się za główny czynnik etiologiczny wielu chorób wątroby, np. przewlekłego aktywnego zapalenia wątroby, marskości wątroby, raka wątrobowokomórkowego. Na świecie ok.185 milionów ludzi jest zakażonych wirusem HCV, z czego w Europie, to ok. 15 mln. dorosłych osób. Co roku odnotowuje się od 350 tys. do 500 tys. zgonów z powodu chorób wątroby związanych z HCV.

Zakażenie jest najczęściej przenoszone z człowieka na człowieka przez uszkodzoną skórę/naskórek i kontakt 
z zakażoną krwią, dożylne przyjmowanie narkotyków, otrzymanie produktów krwiopochodnych nie badanych w kierunku obecności HCV. Rzadziej zakażenie jest związane z ekspozycją zawodową (np. personel medyczny), okołoporodową, kontakty seksualne.
Ryzyko przekazania wirusa HCV dziecku przez matkę wynosi ok. 6% i wzrasta wraz ze wzrostem poziomu wiremii we krwi matki. Do zakażenia płodu dochodzi w 30-50% w czasie ciąży. Pozostałe przypadki to zakażenia okołoporodowe. Stwierdzono, że jeśli czas od odejścia wód płodowych do porodu jest dłuższy, niż 6 godzin, wzrasta ryzyko zakażenia dziecka wirusem HCV.

KIEDY WYKONAĆ BADANIE?Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV)

Jeśli obserwujesz u siebie następujące objawy:
– osłabienie (przewlekłe zmęczenie), nadmierną senność
– objawy podobne do przeziębienia, bóle mięśni, stawów, stany podgorączkowe
– brak apetytu, nudności, wymioty, wzdęcia, spadek wagi
– świąd skóry
– 
zażółcenie białkówek i skóry
– powiększenie wątroby i śledziony
Sprawdź, czy nie masz wirusowego zapalenia wątroby typu C!

Jeżeli dodatkowo lekarz stwierdzi u Ciebie (zwykle, gdy choroba trwa już dosyć długo):
zaburzenia neurologiczne (zaburzenia czucia, polineuropatie obwodowe, porażenia nerwów czaszkowych, otępienie)
– zmiany zapalne w śliniankach
– podwyższoną aktywność enzymów ALT i AST we krwi
– żółtaczkę
– kłębuszkowe zapalenie nerek
– porfirie
– trombocytopenię
– autoimmunologiczne zapalenie tarczycy
– krioglobulinemię
– żylaki przełyku i krwawienia z przełyku
– problemy z krzepliwością krwi
– wodobrzusze
– zaburzenia psychiczne
Wykonaj test w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C!

ZAKAŻENIE KTÓRYM WIRUSEM WYWOŁUJE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C?
Wirus ten określa się skrótem HCV.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SIĘ ZARAZIĆ WIRUSEM HCV?
– poprzez kontakt z krwią osoby chorej
– poprzez kontakt z przedmiotami, na których znajduje się krew osoby chorej (np. wspólne używanie żyletki, golarki, szczoteczki do zębów, ostrego grzebienia)
Aby doszło do zakażenia, krew osoby chorej musi trafić na rankę (skaleczenie), np. otarcie, nacięcie naskórka.

GDZIE MOŻESZ SIĘ ZARAZIĆ WIRUSEM HCV?
– w salonie kosmetycznym (manicure, piercing)
– w salonie  fryzjerskim
– w studiu tatuażu
– w gabinecie zabiegowym (np. akupunktura)
– w szpitalu (np. operacja, endoskopia)
– w  miejscu pracy (lekarze, pielęgniarki, pracownicy laboratoriów medycznych, ratownicy medyczni).

KTO JEST SZCZEGÓLNIE NARAŻONY NA ZAKAŻENIE WIRUSEM HCV?
narkomani przyjmujący narkotyki dożylnie
– osoby często zmieniające partnera seksualnego (przygodny seks)
– pacjenci przewlekle dializowani
– osoby, którym przetoczono krew przed 1992 rokiem
– biorcy przeszczepów (sprzed 1992 roku)
– chorzy na hemofilię urodzeni przed 1992 rokiem
– zakażeni wirusem HIV
– dzieci, u których matek w czasie ciąży wykryto wirusa HCV.

JAK PRZEBIEGA BADANIE?
Do wykrycia wirusa HCV wystarczy pobrać krew z żyły łokciowej.

JAKĄ METODĄ WYKRYWAMY WIRUSA HCV?
stosujemy nowoczesną, molekularną metodę ilościową Xpert HCV Viral Load
– nie tylko wykrywamy wirusa HCV, ale też określamy jego ilość
– ocena ilości wirusa pomoże w monitorowaniu skuteczności leczenia
wynik badania molekularnego wydajemy w ciągu kilku godzin (do 2 dni).

WIĘCEJ NA TEMAT TESTU Xpert HCV Viral Load
Przy wykryciu wirusa HCV konieczne są: jak najszybsza, precyzyjna diagnostyka i wdrożenie leczenia.
Test Xpert HCV Viral Load jest precyzyjną, ilościową metodą diagnostyczną, pozwalającą uzyskać wyniki w ciągu kilku godzin (do 2 dni, w zależności od liczby zleconych badań).

Badanie na obecność przeciwciał: wynik dodatni oznacza, że pacjent miał kontakt z wirusem HCV, ale nie zawsze świadczy o aktywnym zakażeniu. Test molekularny Xpert HCV Viral Load wykrywający RNA wirusa HCV: wynik dodatni oznacza, że pacjent jest zakażony wirusem HCV (aktywna infekcja), a ilość kopii RNA tego wirusa odpowiada poziomowi wiremii. Gdy wynik badania przeciwciał jest dodatni, ale RNA wirusa HCV jest nieobecne (ujemny wynik badania molekularnego), wtedy uznaje się, że pacjent nie jest zakażony wirusem HCV.

Leczenie: a/ w przypadku genotypów 1, 4, 5, 6 wirusa HCV standardowa terapia trwa 48 tygodni, b/ w przypadku genotypów 2 i 3 wirusa HCV standardowa terapia trwa 24 tygodnie. Postępowanie chemioterapeutyczne zależy również od poziomu wiremii (mierzonej metodami molekularnymi, np. Xpert HCV Viral Load. W przypadku niskiej wiremii wyjściowej  i genotypów szybko odpowiadających na leki, leczenie można skrócić do 24 tygodni. W przypadku zakażenia wirusem HCV o genotypie 1, leczenie interferonem alfa często jest źle tolerowane (trwa ponad rok).

Istota testu Xpert HCV Viral Load
Test służy do wykrywania i szybkiej oceny ilościowej RNA wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) w ludzkiej surowicy lub osoczu. W teście wykorzystano łańcuchową reakcję polimerazy oraz odwrotną transkrypcję i pomiar fluorescencji w czasie rzeczywistym.
Testem oznacza się ilościowo genotypy 1-6 wirusa HCV w zakresie 10-100 tys. IU/ml.

Zalety testu Xpert HCV Viral Load:
– testem można potwierdzić infekcję HCV u osób z dodatnimi wynikami badań przeciwciał przeciwko HCV,
– może być z powodzeniem stosowany do monitorowania leczenia przeciwwirusowego pacjentów z zapaleniem wątroby typu C,
– wyniki testu pozwalają na prognozowanie trwałej i nietrwałej odpowiedzi wirusologicznej (badanie przeprowadza się po 12 lub 24 tygodniach od zakończenia leczenia).

Materiałem klinicznym do badań testem Xpert HCV Viral Load jest surowica lub osocze.

              

 Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na www.youtube.com -> SUBSKRYBUJ

W zakładce WYKAZ BADAŃ możecie Państwo zapoznać się z całą ofertą badań laboratoryjnych wykonywanych w naszym laboratorium.

Chcesz zapytać o cenę badania? Zapraszamy na stronę CENY BADAŃ, gdzie proponujemy kilka możliwości kontaktu z nami.    

Aby wykonać test molekularny Xpert HCV Viral Load wykrywający RNA wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV)
zapraszamy do najbliższego punktu pobrań Śląskich Laboratoriów Analitycznych.

Sprawdź, gdzie wykonasz badanie