NAGRODY I CERTYFIKATY


Nagrody i certyfikaty

Nasza Firma posiada nagrody i certyfikaty związane z jakością usług jakie proponujemy.

W marcu 2016 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się Gala Finałowa II edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Branży Medycznej „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. Podczas uroczystości – już po raz drugi z rzędu – zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, przyznawanym przez Kapitułę złożoną z naukowców i audytorów systemów zarządzania jakością.

„Godło „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” promuje najlepsze polskie placówki, instytucje i firmy działające na rynku medycznym. Certyfikat, ustanowiony przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości, otrzymują podmioty wyróżniające się wysoką jakością świadczeń, nowoczesnym modelem zarządzania i troską o budowanie jak najlepszych relacji z pacjentami”.

 

Certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia"   Certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia"   Certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia"

 

Na ręce Pani wiceprezes mgr Beaty Boruta, otrzymaliśmy również wyróżnienie – „Laur Nowoczesności”, który jest przyznawany „… dla placówek, w których wprowadzono najbardziej zaawansowane systemy zarządzania jakością i które wyróżniają się na tle innych jednostek sektora branży medycznej nowoczesnością, dynamiką rozwoju, silną pozycją rynkową oraz innowacyjnością rozwiązań w zakresie organizacji, zarządzania czy wdrażanych procedur medycznych.”

 

Laur Nowoczesności

 

Jesteśmy także laureatem programu Najwyższa Jakość Quality International 2013. Kapituła Programu, działającego pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000, przyznała naszej Firmie nagrody w kategoriach:

Nagrody i certyfikaty- wręczenie QI 2013. Pani Beata Boruta (druga od prawej strony)

Nagrody i certyfikaty ŚLA- QI International 2013

     • QI Order za System Zarządzania Jakością
     • QI Service- Usługi Najwyższej Jakości za „Usługi medyczne w zakresie laboratoryjnej diagnostyki”

 

 

 

 

 

Od 2006 roku Firma Śląskie Laboratoria Analityczne posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z Normą PN-EN ISO 9001:2008

Zdajemy sobie sprawę, iż jakość oferowanych przez nas badań musi być bardzo wysoka. Oczekują tego od nas nasi Pacjenci oraz Kontrahenci. 

Cele te realizujemy poprzez:

 • Ciągłe szkolenie kadry kierowniczej i pracowniczej w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz odpowiedzialności na każdym stanowisku pracy
 • Rzetelny dobór dostawców wyrobów i usług
 • Zapewnienie odpowiedniego współdziałania i doskonalenia procesów w ramach całego systemu
 • Stosowanie najnowszych metod badawczych oraz aparatury laboratoryjnej
 • Ciągłe doskonalenie realizowanych procesów
 • Zapewnienie maksimum bezpieczeństwa zdrowotnego Pacjentów i personelu
 • Utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008