NAGRODY I CERTYFIKATY


Nagrody i certyfikaty

Nasza Firma posiada nagrody i certyfikaty związane z jakością usług jakie proponujemy.

26 kwietnia 2017 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się Gala Finałowa III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. Już po raz trzeci Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości przyznał certyfikaty najbardziej nowoczesnym, innowacyjnym i skutecznym w zarządzaniu jakością placówkom sektora ochrony zdrowia i branż pokrewnych. W trakcie uroczystości wręczyli je wspólnie prof. Piotr Tyszko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Komisji Certyfikacyjnej oraz Kamila Przeniosło, Prezes Zarządu Instytutu. 

Nasze laboratorium już po raz trzeci może pochwalić się przyznaniem nam tego zaszczytnego certyfikatu.

W trakcie uroczystości, obok certyfikatu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, otrzymaliśmy również Certyfikat Srebrny, który potwierdza, że nasze laboratorium wdrożyło trwałe i systemowe rozwiązania projakościowe, ukierunkowane na generowanie wysokiej wartości dla Klienta na rynku usług medycznych oraz Wyróżnienie Specjalne za największy progres w dziedzinie objętej procedurą certyfikacji, w okresie od dokonania ostatniej oceny w Programie.

Certyfikat Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia 2017Certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”Certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”
 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas Gali Finałowej II edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Branży Medycznej „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, która odbyła się w marcu 2016 roku na ręce Pani wiceprezes mgr Beaty Boruta, otrzymaliśmy również wyróżnienie – „Laur Nowoczesności”, który jest przyznawany „… dla placówek, w których wprowadzono najbardziej zaawansowane systemy zarządzania jakością i które wyróżniają się na tle innych jednostek sektora branży medycznej nowoczesnością, dynamiką rozwoju, silną pozycją rynkową oraz innowacyjnością rozwiązań w zakresie organizacji, zarządzania czy wdrażanych procedur medycznych.”

 

Laur Nowoczesności

 

Jesteśmy także laureatem programu Najwyższa Jakość Quality International 2013. Kapituła Programu, działającego pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000, przyznała naszej Firmie nagrody w kategoriach:

Nagrody i certyfikaty- wręczenie QI 2013. Pani Beata Boruta (druga od prawej strony)

Nagrody i certyfikaty ŚLA- QI International 2013

     • QI Order za System Zarządzania Jakością
     • QI Service- Usługi Najwyższej Jakości za „Usługi medyczne w zakresie laboratoryjnej diagnostyki”

 

 

 

 

 

 

 

Od 2006 roku Firma Śląskie Laboratoria Analityczne posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z Normą PN-EN ISO 9001:2008

Zdajemy sobie sprawę, iż jakość oferowanych przez nas badań musi być bardzo wysoka. Oczekują tego od nas nasi Pacjenci oraz Kontrahenci. 

Cele te realizujemy poprzez:

 • Ciągłe szkolenie kadry kierowniczej i pracowniczej w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz odpowiedzialności na każdym stanowisku pracy
 • Rzetelny dobór dostawców wyrobów i usług
 • Zapewnienie odpowiedniego współdziałania i doskonalenia procesów w ramach całego systemu
 • Stosowanie najnowszych metod badawczych oraz aparatury laboratoryjnej
 • Ciągłe doskonalenie realizowanych procesów
 • Zapewnienie maksimum bezpieczeństwa zdrowotnego Pacjentów i personelu
 • Utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008