Aktywacja karty ŚLA – pierwsza rejestracja Karty Pacjenta ŚLA oraz pomoc w zalogowaniu się do konta z wynikami badań

Pomoc – pierwsze logowanie i odbiór wyników online

Podczas wizyty w naszym punkcie pobrań otrzymała(e)ś Kartę Pacjenta Śląskich Laboratoriów Analitycznych. Jest to plastikowa karta, na której znajduje się numer zaczynający się od dużych liter KK i 10 cyfr. Podczas wizyty w laboratorium automatycznie zostaje ustawione tymczasowe hasło, które jest numerem PESEL Pacjenta lub – w wypadku jego braku – datą urodzenia w formacie RRRR-MM-DD. Tymczasowe hasło służy do pierwszego logowania w serwisie: wyniki.sla.pl

WAŻNE!!!
Trzykrotne wpisanie błędnych danych logowania spowoduje zablokowanie konta na 15 minut
. Po upływie tego czasu, konto zostanie odblokowane. WAŻNE JEST ODCZEKANIE 15 MINUT. Każda kolejna błędna próba logowania wydłuża czas o kolejne 15 minut.

Pierwsze logowanie do wyników badań

Podczas pierwszego logowania się – na stronie zostanie wyświetlony Regulamin korzystania z systemu wyników on-line. Aby móc z niego korzystać niezbędna jest akceptacja regulaminu. Po zapoznaniu się z treścią regulaminu należy zaznaczyć pole Akceptuję regulamin korzystania z aplikacji  i kliknąć przycisk    Akceptuję regulamin ->   .

Pierwsze logowanie do wyników badań

Po zaakceptowaniu regulaminu zostanie wyświetlona strona Aktywacji konta, gdzie należy zmienić swoje tymczasowe hasło na nowe.

Pierwsze logowanie do wyników badań ŚLA

Na tej stronie prosimy podać swoje nowe hasło (przy pomocy którego będziesz się logować do systemu) oraz adres e-mail (przy pomocy którego będziesz mieć możliwość odzyskania hasła). Zarówno nowe hasło, jak i adres e-mail należy wprowadzić dwukrotnie w odpowiednie pola.

WAŻNE!!!
Nowe hasło MUSI składać się z co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jednej cyfry i jednej dużej litery, znaku specjalnego @$!%*?& oraz musi być inne od hasła dotychczasowego!

UWAGA!!!
Po wypisaniu wszystkich niezbędnych danych i kliknięciu na powyższym ekranie przycisku     Zaloguj się ->     strona przeładuje się i pojawi się ekran logowania do Konta klienta. Na tym ekranie wpisujemy numer Karty Klienta (pamiętając o dużych literach KK) oraz nowe, ustalone przed chwilą hasło (w tym momencie hasło tymczasowe już jest nieaktywne).

Pierwsze logowanie do wyników badań ŚLA

Jeżeli posiadasz już Konto klienta – zaloguj się korzystając z numeru karty i hasła

Nie pamiętasz hasła? Skorzystaj z przycisku Przypomnij

Pierwsze logowanie do wyników badań ŚLA

Podgląd wyników wykonanych badań laboratoryjnych

Po zalogowaniu do Konta klienta uzyskasz dostęp do podglądu wykonanych wyników badań.

Dostęp do podglądu wyników poszczególnego zlecenia uzyskasz poprzez kliknięcie na dany wiersz z numerem interesującego Cię zlecenia.

Podgląd wyników badań ŚLA

 

Po kliknięciu w przycisk “Pobierz wyniki badań” możesz pobrać wynik w formacie PDF, ZIP, EDM lub skopiować do schowka.

Podgląd wyników badań ŚLA

UWAGA!!!
Niektóre wyniki badań są udostępnione w sekcji „Pobierz wyniki badań -> Pobierz zewnętrzny”.

Pobierz wynik zewnętrzny

W przypadku wybranych oznaczeń masz możliwość prześledzić ich wartości (z poszczególnych zleceń), na graficznym wykresie.

Graficzny wykres wyniku badania

Graficzny wykres wyniku badania

Panel zarządzania kontem – zmiana hasła dostępu do Konta klienta

W ustawieniach masz możliwość zmiany aktualnego hasła do logowania na nowe.

Zmiana hasła dostępu do wyników badań ŚLA

Panel zarządzania kontem – zmiana adresu e-mail

W ustawieniach masz również możliwość zmienić adres e-mail, na który – w momencie wyrażenia przez Ciebie chęci przypomnienia hasła – przyjdzie wiadomość z nowo wygenerowanym hasłem.

Zmiana adresu email ŚLA

Możliwość zlecenia dodatkowych badań

Będąc zalogowaną(-ym) na swoim Koncie klienta w każdym momencie możesz skorzystać z przycisku Zleć nowe badania. Zostaniesz bezpośrednio przekierowana(-y) do naszego e-sklepu z badaniami (https://sla.pl/sklep).

Zleć nowe badanie ŚLA

Zmiana (zresetowanie) zapomnianego hasła

W przypadku utraty (zapomnienia) hasła należy na ekranie logowania do Konta klienta kliknąć przycisk Przypomnij

Zmiana (zresetowanie) hasła

Następnie należy uzupełnić odpowiednie pola, czyli wpisać numer Karty Pacjenta oraz adres e-mail – podany podczas pierwszego logowania lub samodzielnie ustawiony w panelu Konta klienta, a następnie kliknąć przycisk        Wyślij  ->    

Zmiana (zresetowanie) hasła dostępu do wyników badań ŚLA

Jeżeli dane są poprawne, nowe hasło dla karty zostanie wysłane na podany adres mailowy. Należy zalogować się przy pomocy uzyskanego hasła, a następnie można je zmienić w ustawieniach Konta klienta.

Dziękujemy za skorzystanie z usług naszego laboratorium medycznego!