POLITYKA JAKOŚCI

Polityka Jakości w ŚLA. Nadrzędnym celem działalności firmy „Śląskie Laboratoria Analityczne” Sp. z o. o., decydującym o silnej pozycji na rynku i dalszym rozwoju z korzyścią dla pracowników, jest wykonywanie kompleksowych usług w zakresie medycznych badań laboratoryjnych. Utrzymanie wysokiej jakości wykonywanych badań, które spełniają wymagania i oczekiwania klientów (pacjenci, kontrahenci) oraz stron zainteresowanych, gwarantujemy przy zapewnieniu pełnej zgodności z wymaganiami prawnymi oraz bezpieczeństwa pracy.

Polityka Jakości w Śląskich Laboratoriach Analitycznych

Cele Polityki Jakości Systemu Zarządzania Jakością realizujemy poprzez:

–     wykonywanie badań zgodnie z dobrą (profesjonalną) praktyką laboratoryjną w sposób rzetelny, fachowy i terminowy
–     zwiększanie dostępności do oferowanych usług poprzez wzrost ilości punktów pobrań
–     właściwe transportowanie materiału biologicznego przez własną, profesjonalną sieć kurierską
–     ciągłe monitorowanie wymagań i oczekiwań klientów oraz stron zainteresowanych w celu ich spełnienia
–     ciągłe aktualizowanie i podejmowanie właściwych działań w zakresie zidentyfikowanych ryzyk i możliwości (szans)
–     ciągłe szkolenie kadry kierowniczej i pracowniczej w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz odpowiedzialności na każdym stanowisku pracy
–     rzetelny wybór dostawców wyrobów i usług
–     zapewnienie odpowiedniego współdziałania i doskonalenia  procesów w ramach całego systemu
–     stosowanie najnowszych metod badawczych oraz aparatury laboratoryjnej
–     ciągłe doskonalenie realizowanych procesów
–     zapewnienie maksimum bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i personelu
–     przestrzeganie praw klienta i stron zainteresowanych
–     utrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015

POLITYKA JAKOŚCI

Cały personel firmy „Śląskie Laboratoria Analityczne” Sp. z o. o. zna i stosuje Politykę Jakości oraz dokumentację dotyczącą systemu zarządzania jakością. Kierownictwo firmy deklaruje swoje zaangażowanie w odniesieniu do systemu zarządzania oraz dołoży wszelkich starań oraz zapewni odpowiednie środki, aby powyższa Polityka Jakości była w pełni realizowana. Odpowiedzialnym za utrzymanie systemu zarządzania jakością jest najwyższe kierownictwo, za zrozumienie oraz realizację powyższej Polityki Jakości odpowiada Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz kierownictwo poszczególnych działów wraz z całą załogą.

Zarząd ŚLA

 

POLITYKA JAKOŚCI ŚLA