NAGRODY I CERTYFIKATY


Nagrody i certyfikaty

Nasza Firma posiada nagrody i certyfikaty związane z jakością usług jakie proponujemy.

26 marca 2018 roku w Rezydencji Belweder Klonowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie miało miejsce uroczyste podsumowanie kolejnej, IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. Galę wręczenia certyfikatów zorganizował Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości. W jej trakcie wyróżniono placówki medyczne szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia z całej Polski, którzy pozytywnie przeszli procedurę ewaluacyjną w Programie i otrzymali nagrody za nowoczesne, innowacyjne i skuteczne zarządzanie jakością w swoich jednostkach.

Nasze laboratorium już po raz czwarty może pochwalić się przyznaniem nam tego zaszczytnego certyfikatu (ŚLA zostało uhonorowane laurem w 2015, 2016 oraz 2017 roku), co potwierdza nasz systemowy rozwój.

Przyznany Certyfikat potwierdza, iż w opinii Komisji Programu nasze laboratorium spełnia kryteria certyfikacyjne w zakresie polityki jakości oraz wykazuje się nowoczesnym, rozwojowym i efektywnym podejściem do zarządzania, wpływającym na skuteczność w realizowaniu celów.

Według Komisji Śląskie Laboratoria Analityczne Sp. z o.o. od lat należą do krajowych liderów rynku laboratoriów medycznych. Dzięki profesjonalnemu zespołowi (kadrze zarządzającej, analitykom, pracownikom administracyjnym i technicznym) lekarze mają dostęp do rzetelnych danych odgrywających kluczową rolę w stawianiu poprawnych diagnoz oraz wyborze odpowiednich metod leczenia.

W trakcie uroczystości, obok certyfikatu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, wręczono nam również wyróżnienie dodatkowe: „Grand Quality” za uzyskanie najwyższej liczby punktów rankingowych w danej edycji Programu.

Certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” (IV edycja)      Certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” (IV edycja) 

     

26 kwietnia 2017 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie podczas III edycji Konkursu, obok certyfikatu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, otrzymaliśmy również Certyfikat Srebrny, który potwierdza, że nasze laboratorium wdrożyło trwałe i systemowe rozwiązania projakościowe, ukierunkowane na generowanie wysokiej wartości dla Klienta na rynku usług medycznych oraz Wyróżnienie Specjalne za największy progres w dziedzinie objętej procedurą certyfikacji, w okresie od dokonania ostatniej oceny w Programie.

Certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”
 
 

 

 

 

 

 

Podczas Gali Finałowej II edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Branży Medycznej „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, która odbyła się w marcu 2016 roku na ręce Pani mgr Beaty Boruta, otrzymaliśmy również wyróżnienie – „Laur Nowoczesności”, który jest przyznawany „… dla placówek, w których wprowadzono najbardziej zaawansowane systemy zarządzania jakością i które wyróżniają się na tle innych jednostek sektora branży medycznej nowoczesnością, dynamiką rozwoju, silną pozycją rynkową oraz innowacyjnością rozwiązań w zakresie organizacji, zarządzania czy wdrażanych procedur medycznych.”

Jesteśmy także laureatem programu Najwyższa Jakość Quality International 2013. Kapituła Programu, działającego pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000, przyznała naszej Firmie nagrody w kategoriach:

  • QI Order za System Zarządzania Jakością
  • QI Service- Usługi Najwyższej Jakości za „Usługi medyczne w zakresie laboratoryjnej diagnostyki”

 

Od 2006 roku Firma Śląskie Laboratoria Analityczne posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z Normą PN-EN ISO 9001.

Zdajemy sobie sprawę, iż jakość oferowanych przez nas badań musi być bardzo wysoka. Oczekują tego od nas nasi Pacjenci oraz Kontrahenci. 

Cele te realizujemy poprzez:

  • Ciągłe szkolenie kadry kierowniczej i pracowniczej w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz odpowiedzialności na każdym stanowisku pracy
  • Rzetelny dobór dostawców wyrobów i usługSystem zarządzania ISO 9001:2015
  • Zapewnienie odpowiedniego współdziałania i doskonalenia procesów w ramach całego systemu
  • Stosowanie najnowszych metod badawczych oraz aparatury laboratoryjnej
  • Ciągłe doskonalenie realizowanych procesów
  • Zapewnienie maksimum bezpieczeństwa zdrowotnego Pacjentów i personelu
  • Utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001