Aktywacja karty ŚLA – pierwsza rejestracja Karty Pacjenta ŚLA oraz pomoc w zalogowaniu się do konta z wynikami badań

Pomoc – pierwsze logowanie i odbiór wyników online

Podczas wizyty w naszym laboratorium otrzymała(e)ś Kartę Pacjenta Śląskich Laboratoriów Analitycznych. Jest to plastikowa karta, na której znajduje się numer zaczynający się od dużych liter KK i 10 cyfr. Podczas wizyty w laboratorium automatycznie zostaje ustawione tymczasowe hasło, które jest numerem PESEL Pacjenta lub – w wypadku jego braku – datą urodzenia w formacie RRRR-MM-DD. Tymczasowe hasło służy do pierwszego logowania w serwisie: wyniki.sla.pl

Trzykrotne wpisanie błędnych danych logowania spowoduje zablokowanie konta na 15 minut. Po upływie tego czasu, konto zostanie odblokowane. WAŻNE JEST ODCZEKANIE 15 MINUT. Każda kolejna błędna próba logowania wydłuża czas o kolejne 15 minut.

Po zalogowaniu się pierwszy raz na stronie, zostanie wyświetlony regulamin korzystania z systemu wyników online. Aby móc korzystać z tego systemu niezbędna jest akceptacja regulaminu. Po zapoznaniu się z nim należy zaznaczyć pole Akceptuję i kliknąć przycisk Potwierdź.

Po zaakceptowaniu regulaminu wyświetli się strona pierwszej zmiany hasła, gdzie należy wybrać i odpowiedzieć na pytanie techniczne, które będzie pomocne przy kontakcie z pomocą techniczną.

Następnie proszę wpisać hasło tymczasowe (PESEL lub – w razie jego braku – datę urodzenia w formacie RRRR-MM-DD), swoje NOWE HASŁO (przy pomocy którego będziesz się logować do platformy z wynikami badań) oraz ADRES EMAIL (przy pomocy którego będziesz mieć możliwość odzyskania hasła). Zarówno nowe hasło, jak i adres e-mail należy wprowadzić dwukrotnie w odpowiednie pola.

WAŻNE!!!
Nowe hasło MUSI posiadać minimum 8 znaków, zawierać duże i małe litery, co najmniej 1 cyfrę, znak specjalny @$!%*?& oraz być inne od dotychczasowego!

Ekran ustawiania nowego hasła do logowania

Ekran ustawiania nowego hasła do logowania.

Uwaga!

Po wypisaniu wszystkich niezbędnych danych i kliknięciu na powyższym ekranie w przycisk “Zmień hasło”, strona przeładuje się i pojawi się ekran logowania. W oknie logowania proszę wpisać swój numer Karty Klienta (pamiętając o dużych literach KK) oraz nowe, ustalone przed chwilą hasło (w tym momencie hasło tymczasowe już jest nieaktywne).

Podgląd wyników badań

Dostęp do podglądu wyników badań uzyskuje się poprzez kliknięcie na numer zlecenia. Znajduje się on w pierwszej kolumnie tabeli zawierającej listę zarejestrowanych zleceń. Miejsce, o którym mowa obrazuje poniższe zdjęcie.


Aktywacja karty ŚLA - pierwsza rejestracja Karty Pacjenta ŚLA oraz pomoc w zalogowaniu się do konta z wynikami badań
Ekran z listą zarejestrowanych zleceń.

UWAGA! Niektóre wyniki badań są udostępniane w sekcji “Wyniki zewnętrzne”

Wyniki niektórych badań mogą Państwo pobrać klikając na przycisk “Wyniki zewnętrzne” zlokalizowany w zakładce “Wyniki” na platformie wyniki.sla.pl


Aktywacja karty ŚLA - pierwsza rejestracja Karty Pacjenta ŚLA oraz pomoc w zalogowaniu się do konta z wynikami badań
Lokalizacja przycisku “Wyniki zewnętrzne”

Zmiana zagubionego hasła

W przypadku utraty hasła należy na ekranie logowania kliknąć przycisk:
Pomoc w zalogowaniu się do konta z wynikami badań ŚLA

W odpowiednie pola proszę wpisać numer swojej karty oraz e-mail, który podała(-e)ś podczas pierwszego logowania, a następnie kliknij Przypomnij hasło. Jeżeli dane są poprawne, to nowe hasło zostanie wysłane na podany adres mailowy. Zaloguj się przy pomocy uzyskanego hasła. Możesz je zawsze zmienić w module zarządzania kontem.

Dziękujemy za skorzystanie z usług naszego laboratorium!