Dziękujemy za skorzystanie z usług naszego laboratorium. Poniżej odnajdziesz informacje dotyczące logowania się do portalu z wynikami badań.

Pierwsze logowanie

Pomoc przy pierwszym zalogowaniu. Razem z Kartą Pacjenta Śląskich Laboratoriów Analitycznych, została Ci wydana wydrukowana karta informacyjna, na której znajdziesz numer swojej Karty Pacjenta oraz tymczasowe hasło służące do pierwszego logowania w serwisie: wyniki.sla.pl

Po zalogowaniu się pierwszy raz na stronie, zostanie wyświetlony regulamin korzystania z systemu wyników online. Aby móc korzystać z tego systemu niezbędna jest akceptacja regulaminu. Po zapoznaniu się z nim należy zaznaczyć pole Akceptuję i kliknąć przycisk Potwierdź.

Po zaakceptowaniu regulaminu zostanie wyświetlona strona pierwszej zmiany hasła, gdzie należy wybrać i odpowiedzieć na pytanie techniczne, które będzie pomocne przy kontakcie z pomocą techniczną. Na tej stronie należy podać także hasło tymczasowe (hasło z karty informacyjnej wydanej razem z Kartą Pacjenta Śląskich Laboratoriów Analitycznych), swoje nowe hasło przy pomocy, którego będziesz się logować do systemu, oraz adres email przy pomocy, którego będziesz mieć możliwość odzyskania hasła. Zarówno nowe hasło jak i adres email należy wprowadzić dwukrotnie w odpowiednie pola.

Ważne!!
Nowe hasło MUSI posiadać minimum 8 znaków, zawierać duże i małe litery, co najmniej 1 cyfrę oraz być inne od dotychczasowego.


Ekran ustawiania nowego hasła do logowania.

Podgląd wyników badań

Dostęp do podglądu wyników badań uzyskuje się poprzez kliknięcie na numer zlecenia znajdujący się w pierwszej kolumnie tabeli zawierającej listę zarejestrowanych zleceń.  Miejsce, o którym mowa obrazuje poniższe zdjęcie.


Pomoc
Ekran z listą zarejestrowanych zleceń.

Uwaga! Niektóre wyniki badań są udostępniane w sekcji “Wyniki zewnętrzne”

Wyniki niektórych badań takich jak np. Borelioza WB jak również załączniki do wykonanych badań, mogą Państwo pobrać klikając na przycisk “Wyniki zewnętrzne” zlokalizowany w zakładce “Wyniki” na platformie wyniki.sla.pl


Lokalizacja przycisku “Wyniki zewnętrzne”

Zmiana zagubionego hasła

W przypadku utraty hasła należy na ekranie logowania kliknąć przycisk:

W odpowiednie pola należy wpisać numer swojej karty oraz email podany podczas pierwszego logowania, a następnie kliknąć Przypomnij hasło. Jeżeli dane są poprawne, nowe hasło dla karty zostanie wysłane na podany adres mailowy. Należy zalogować się przy pomocy uzyskanego hasła, a następnie można je zmienić w module zarządzania kontem.