PAKIET PRZESIEWOWY CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – DLA MĘŻCZYZN

219,60 

PAKIET PRZESIEWOWY CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – DLA MĘŻCZYZN

Choroby cywilizacyjne i nowotworowe są obecnie najczęściej występującymi schorzeniami w społeczeństwie. Ich przyczyny są złożone i często związane z naszym żywieniem, stylem życia, oraz środowiskiem, w jakim funkcjonujemy. Dlatego tak ważne jest regularne wykonywanie badań profilaktycznych, które pozwolą na wczesne wykrycie chorób i podjęcie odpowiedniego leczenia.

 

Nasz pakiet badań przesiewowych jest przygotowany tak, aby wykryć najczęstsze choroby cywilizacyjne.

Morfologia krwi obwodowej (25 parametrów) – badanie pozwala na wstępne wykrycie nieprawidłowości, takich jak: ostre i przewlekłe stany zapalne, choroby autoimmunologiczne, choroby krwi, np. skaza krwotoczna, zaburzenia odporności,  anemia, nowotwory (w tym białaczka).

Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy) – Lipidogram to podstawowe badanie, które jest niezastąpione w ocenie ryzyka miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych oraz diagnostyce dyslipidemii (zaburzeń gospodarki lipidowej). Pozwala wykryć m.in. zaburzenia poziomu cholesterolu.

3 Odczyn Biernackiego (Opadanie krwinek, Opad) – OB – Badanie wykonywane jest w celu wykrycia jednego z zaburzeń przebiegających z niszczeniem lub niedoczynnością organów lub tkanek, w tym zakażeń, stanów zapalnych, nowotworów, i/lub w celu monitorowania postępu tych chorób lub oceny skuteczności ich leczenia.

Glukoza –  badanie to ma zastosowanie w badaniach przesiewowych w kierunku cukrzycy i stanu przedcukrzycowego, w monitorowaniu wysokiego (hiperglikemia) i niskiego (hipoglikemia) stężenia glukozy we krwi oraz w ocenie obecności glukozy w moczu.

Kreatynina z eGFR – to jedno z podstawowych badań, które służy ocenie prawidłowej wydolności pracy nerek, poprzez określenie zdolności nerek do filtracji kłębuszkowej i oczyszczania krwi z kreatyniny i innych metabolitów.

Tyreotropowy hormon (Tyreotropina) 3-cia generacja – TSH – jest podstawowym badaniem służącym do oceny funkcji tarczycy. Pozwala na wykrycie zaburzeń czynności tego organu (także bezobjawowych) oraz umożliwia monitorowanie przebiegu leczenia.

Aminotransferaza asparaginianowa – badanie ma na celu ocenę poziomu aminotransferazy asparaginianowej we krwi. Jest jednym z testów czynnościowych wątroby, czyli tzw. prób wątrobowych. Badanie AST jest wykorzystywane w diagnostyce chorób i uszkodzeń wątroby.

Aminotransferaza alaninowa – jest często badaniem służącym do diagnozowania stanu wątroby, zarówno w ostrych, jak i przewlekłych chorobach. Często wykonywane jest kontrolnie u pacjentów, którzy kwalifikowani są do grupy ryzyka chorób wątroby.

Gamma – glutamylo-transferaza – badanie to ma zastosowanie w ocenie czynności wątroby oraz diagnostyce chorób tego narządu. Podwyższony poziom GGTP (gamma-glutamylotranspeptydazy) może świadczyć o chorobach wątroby, m.in. wirusowym zapaleniu wątroby.

-Antygen specyficzny gruczołu krokowego (prostaty) – Jako marker raka stercza badanie odgrywa ważna rolę w diagnostyce nowotworu (wraz z badaniem per rectum) oraz monitorowaniu leczenia. Stężenie PSA silnie koreluje z zaawansowaniem procesu nowotworowego. Na wynik PSA całkowitego składa się PSA związane i wolne.

– Antygen karcynoembrionalny – Antygen CEA to rodzaj markera nowotworowego, dzięki któremu można m.in. wykryć nowotwór jelita grubego, odbytnicy, czy trzustki. Badanie CEA pozwala także przeanalizować skuteczność terapii nowotworowej oraz zdiagnozować przerzuty lub wznowienie choroby nowotworowej.