fbpx
BadaniePakiety badań

Badanie TORCH

By 18 listopada 2013 Wrzesień 5th, 2017 No Comments

Badanie TORCH

SPRAWDŹ GDZIE MOŻESZ WYKONAĆ TE BADANIA

Warto pamiętać, że dziecko również w okresie płodowym narażone jest na infekcje, których konsekwencje mogą być bardzo poważne.
Coraz powszechniejsze staje się wykonywanie badań u kobiet planujących ciążę oraz oczekujących dziecka w celu wykluczenia infekcji. Ich celem jest zapewnienie dziecku bezpiecznego rozwoju do czasu rozwiązania.
Zespół wrodzonych wad związany z wewnątrzmacicznymi infekcjami płodu określany jest jako badanie TORCHBadanie TORCH

Toksoplazmoza

Other (inne)- np. wirus odry, wirus HIV

Rubella- różyczka

Cytomegalowirus

Herpes- wirus opryszczki

 

U ciężarnej, u której podejrzewa się TORCH, mogą wystąpić następujące objawy:

 • gorączka (powyżej 37,8 stopni)
 • przyspieszone tętno
 • tkliwość macicy
 • podwyższona leukocytoza (>15000)
 • podwyższone CRP >10ml/l
 • objawy charakterystyczne dla określonej składowej TORCH

Szczególną uwagę przypisuje się kilku opisanym poniżej czynnikom zakaźnym.

1. Toxoplasma gondii– jest pierwotniakiem odpowiedzialnym za chorobę pasożytniczą- toksoplazmozę.

Do zarażenia dochodzi głównie przez zjedzenie surowego lub niedogotowanego mięsa zawierającego cysty pasożyta lub zanieczyszczonego wydalinami chorych na toksoplazmozę zwierząt, np. kotów.

 • Gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, objawy grypopodobne mogą wskazywać na zakażenie
 • Ryzyko zakażenia płodu jest ściśle powiązane z zaawansowaniem ciąży: w pierwszym trymestrze nie przekracza 20%, a w trzecim wzrasta do 70%.
 • Obraz kliniczny toksoplazmozy wrodzonej jest bardzo różnorodny: od poronień do znacznego opóźnienia rozwoju psychofizycznego dziecka.
 • W części przypadków obserwujemy triadę Sabina-Pinkertona: małogłowie lub wodogłowie; zapalenie siatkówki oraz naczyniówki; zwapnienie śródmózgowe
 • Badanie laboratoryjne opiera się na metodach serologicznych, a zatem na poszukiwaniu w surowicy krwi pacjentki przeciwciał klasy IgM oraz IgG.

2. Różyczka– choroba wywołana przez wirusa różyczki szerzy się drogą kropelkową.

 • Pierwsze, często niecharakterystyczne objawy zakażenia obejmują gorączkę, powiększenie węzłów chłonnych oraz wysypkę.
 • Im wcześniej doszło do zakażenia, tym częściej dochodzi do uszkodzenia płodu.
 • Do największych wad wrodzonych u dziecka należą: katarakta, wady serca, głuchota, mikrocefalia, opóźnienie rozwoju umysłowego, zapalenie mózgu, wątroby, płuc

Rozpoznanie różyczki potwierdza się serologicznie poprzez wykrywanie przeciwciał IgG i IgM.

3. CMVcytomegalovirus

Grupę ryzyka stanowią CMV – seronegatywne kobiety w ciąży, to znaczy te, które nie miały wcześniej styczności z wirusem i których organizm nie wytworzył swoistych przeciwciał. 

Pierwotne wewnątrzmaciczne zakażenia tym wirusem są drugą (po zespole Downa) przyczyną opóźnienia umysłowego. W obrazie klinicznym wrodzonej cytomegalii należy wymienić m.in. utratę słuchu.
Uwaga: częsty bezobjawowy przebieg zakażenia CMV sprawia, że większość infekcji pozostaje niezdiagnozowana.
Diagnostyka również w tym przypadku wykorzystuje badania serologiczne.

4. Herpes simplex– wirus opryszczki

Nosiciele tego wirusa stanowią duży odsetek populacji (wirus przebywa w „uśpieniu”, ale już niewielki spadek odporności organizmu pozwala na jego aktywację).

Typ II wirusa opryszczki pospolitej (HSV II) jest odpowiedzialny za zakażenia noworodków. Do zakażenia dziecka dochodzi w 90% w czasie porodu, natomiast bardzo rzadko przez łożysko.

Konsekwencje zakażenia w zależności od stopnia zaawansowania ciąży obejmują poronienia, przedwczesny poród oraz bardzo poważne wady rozwojowe

Cel badania serologicznego:
Pozwalają na stwierdzenie obecności bądź braku we krwi swoistych przeciwciał, czyli produktów odpowiedzi immunologicznej organizmu na zakażenie.

Przeciwciała klasy IgM stanowią pierwsze przeciwciała uwalniane w odpowiedzi na zakażenie
Przeciwciała klasy IgG pojawiają się później i ich obecność obserwować możemy czasem przez całe życie.

Dynamika zmian przeciwciał oraz ich miano są specyficzne dla danego zakażenia.

Uwaga: Istnieją również metody pozwalające na bezpośrednią identyfikację mikroorganizmu.
Wczesne wykrycie infekcji daje możliwość wdrożenia odpowiedniego postępowania takiego jak antybiotykoterapia czy szczepienia ochronne (w zależności od czynnika wywołującego zakażenie).
Obecnie często wykonywane są również badania w kierunku innych zakażeń, przykładowo HBV (wirus zapalenia wątroby typu B) czy EBV (wirus Epsteina – Barra).

Badanie TORCH  jako badanie przesiewowe jest polecane każdej kobiecie decydującej się na macierzyństwo.

Zobacz tutaj gdzie możesz wykonać badanie TORCH.

Wpis przygotowany na podstawie:

Aldona Dembińska-Kieć, Jerzy W.Naskalski. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej.Urban & Parner. Wroacław 2010

Mirosława Pietruczuk,Anna Bartoszko-Tyczkowska. Diagnostyka laboratoryjna Poradnik kliniczny.Urban & Partner., Wrocław 2013

Franciszek Kokot Stefan Kokot. Badania laboratoryjne zakres norm i interpretacja. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2004

Diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics. Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej, Kraków 2010-2013