0

Badanie: Chlamydia trachomatis + U. urealyticum/U. parvum (met. PCR) – jakościowo

...

Nazwa badania

Chlamydia trachomatis + U. urealyticum/U. parvum (met. PCR) – jakościowo

Opis badania

Wskazówki dla pacjenta

Uprzejmie przypominamy, że w przypadku zleceń na badania genetyczne NIEZBĘDNE jest podanie pełnych danych Pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz dokładny adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania). Należy ZAWSZE dołączyć Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

Przygotowanie Pacjenta do badania

Istnieje możliwość (za dodatkową opłatą) pobrania wymazu ginekologicznego (z pochwy, szyjki macicy oraz cewki moczowej) w punkcie pobrań w Zabrzu, ul. Moniuszki 81 oraz w Katowicach, ul. Żelazna 2 (parter budynku Face 2 Face). Personel punktu pobrań nie pobiera wymazów z narządów płciowych męskich. Dowiedz się więcej i sprawdź, jak przygotować się do pobrania wymazu.

Czas oczekiwania na wynik

7 dni roboczych

Grupa badań

Badania genetyczne

Sprawdź ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb