0

Badanie: Gentamicin

Poziom gentamycyny oznacza się w ramach terapeutycznego monitorowania leków. Wszystkie leki wymagające monitorowania charakteryzuje duża liczba ewentualnych powikłań, zależnych od stężenia w ...

Nazwa badania

Gentamicin

Opis badania

Poziom gentamycyny oznacza się w ramach terapeutycznego monitorowania leków. Wszystkie leki wymagające monitorowania charakteryzuje duża liczba ewentualnych powikłań, zależnych od stężenia w organizmie. Jako przykład może służyć powikłanie, np. brak skuteczności działania antybiotyku, który nie osiągnął wartości większej niż MIC (ang.Minimal Inhibitory Concentration), nefro-i ototoksyczne działanie aminoglikozydów po przekroczeniu stężeń toksycznych. Antybiotyki aminoglikozydowe, bo do takich należy omawiany lek są stosowane w monoterapii lub w skojarzeniu z antybiotykami β-laktamowymi w leczeniu zakażeń układu oddechowego, dróg moczowych, tkanek miękkich i inne.

Gentamicin

Warto regularnie wykonywać podstawowe laboratoryjne badania krwi,
aby mieć pewność, że nasz organizm funkcjonuje prawidłowo.

Zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej oferty badań laboratoryjnych
oraz zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na www.youtube.com -> SUBSKRYBUJ

Chcesz zapytać o cenę badania?
Zapraszamy na stronę CENY BADAŃ, gdzie proponujemy kilka możliwości kontaktu z nami.

Aby wykonać oznaczenie Gentamicin
odwiedź najbliższy punkt pobrań Śląskich Laboratoriów Analitycznych

Sprawdź, gdzie wykonasz badanie

Wskazania do wykonania badania

Wskazania do TDM (therapeutic drug monitoring) przy leczeniu gentamycyną, to:

  • wiek noworodkowy i podeszły
  • ciężkie zagrażające życiu infekcje
  • upośledzona lub zmienna czynność nerek
  • odwodnienie,hipowolemia
  • jednoczesne stosowanie lub zaprzestanie stosowania leków wchodzących w interakcje farmakokinetyczne.
  • chorzy dializowani lub po przeszczepie nerki
  • stan po urazach,oparzeniach,znaczne obrzęki lub wodobrzusze
  • stosowania Aam(antybiotyki aminoglikozydowe)>7 dni
  • powtórne leczenie Aam
  • jednoczesne stosowanie innych leków o działaniu oto- lub nefrotoksycznym

Leki zwiększające stężenie gentamycyny we krwi to: amfoterycyna, cefalosporyny, furosemid, klindamycyna, kwas etakrynowy, wankomycyna.
Leki obniżające stężenie omawianego leku we krwi, to: heparyna, hydrochlorotiazyd, karbenicylina, penicyliny naturalne i teofilina.

Wskazówki dla pacjenta

Brak.

Przygotowanie Pacjenta do badania

Stan stacjonarny przy prawidłowej czynności nerek jest osiągany u dorosłych <30 r.ż. po 2,5-15 h,u dorosłych > 30 r.ż. po 7,5-75 h, u dzieci 2,5-12,5 h,a u noworodków po 10-45 h leczenia. Niewydolność nerek opóźnia osiągnięcie tego stanu. Próbki krwi na oznaczenie stężenia maksymalnego powinny być pobierane 60 min po podaniu domięśniowym ,30 min po podaniu dożylnym lub natychmiast po zakończeniu trwającego 60 min wlewu dożylnego leku. Stężenie minimalne oznacza się w próbkach krwi pobranych bezpośrednio przed podaniem kolejnej dawki leku.

Czas oczekiwania na wynik

10 dni roboczych.

Grupa badań

Toksykologia

Wyniki (jednostki)

Wynik przedstawiany ilościowo.

Sprawdź ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb