Badanie: HPV DNA HR, 18 typów 16, 18 i inne (met. PCR) + LBC (cytologia cienkowarstwowa na podłożu płynnym)

HPV DNA HR, 18 typów 16, 18 i inne (met. PCR) + LBC (cytologia cienkowarstwowa na podłożu płynnym)...

Nazwa badania

HPV DNA HR, 18 typów 16, 18 i inne (met. PCR) + LBC (cytologia cienkowarstwowa na podłożu płynnym)

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

cytologiaHPVLBC

Opis badania

HPV DNA HR, 18 typów 16, 18 i inne (met. PCR) + LBC (cytologia cienkowarstwowa na podłożu płynnym)

Wskazówki dla pacjenta

Uprzejmie przypominamy, że w przypadku zleceń na badania genetyczne NIEZBĘDNE jest podanie pełnych danych Pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz dokładny adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania). Należy ZAWSZE dołączyć Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

Przygotowanie Pacjenta do badania

Istnieje możliwość (za dodatkową opłatą) pobrania wymazu ginekologicznego w dedykowanych punktach pobrań. Personel nie pobiera wymazów Pacjentkom poniżej 16 roku życia (rodzice powinni kierować się z dziećmi do ginekologów dziecięcych). Sprawdź, jak przygotować się do pobrania wymazu ginekologicznego oraz gdzie znajdują się nasze dedykowane gabinety.

Czas oczekiwania na wynik

16 dni roboczych

Grupa badań

Badania genetyczne