0

Badanie: HPV DNA HR, 18 typów 16, 18 i inne (met. PCR) + LBC (cytologia cienkowarstwowa na podłożu płynnym)

HPV DNA HR, 18 typów 16, 18 i inne (met. PCR) + LBC (cytologia cienkowarstwowa na podłożu płynnym)...

Nazwa badania

HPV DNA HR, 18 typów 16, 18 i inne (met. PCR) + LBC (cytologia cienkowarstwowa na podłożu płynnym)

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

cytologia HPV LBC

Opis badania

HPV DNA HR, 18 typów 16, 18 i inne (met. PCR) + LBC (cytologia cienkowarstwowa na podłożu płynnym)

Wskazówki dla pacjenta

Uprzejmie przypominamy, że w przypadku zleceń na badania genetyczne NIEZBĘDNE jest podanie pełnych danych Pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz dokładny adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania). Należy ZAWSZE dołączyć Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

Przygotowanie Pacjenta do badania

Istnieje możliwość (za dodatkową opłatą) pobrania wymazu ginekologicznego w dedykowanych punktach pobrań. Personel nie pobiera wymazów Pacjentkom poniżej 16 roku życia (rodzice powinni kierować się z dziećmi do ginekologów dziecięcych). Sprawdź, jak przygotować się do pobrania wymazu ginekologicznego oraz gdzie znajdują się nasze dedykowane gabinety.

Czas oczekiwania na wynik

16 dni roboczych

Grupa badań

Badania genetyczne

Sprawdź ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb