fbpx

Badanie: Myasthenia gravis – diagnostyka laboratoryjna [p/c p/receptorom acetylocholiny, p/c p/kinazie tyrozynowej (MuSK), p/c p/tytynie],

...

Nazwa badania

Myasthenia gravis – diagnostyka laboratoryjna [p/c p/receptorom acetylocholiny, p/c p/kinazie tyrozynowej (MuSK), p/c p/tytynie],

Czas oczekiwania na wynik

14 – 21 dni roboczych

Grupa badań

Autoimmunodiagnostyka