fbpx

Badanie: Niepłodność męska, azoospermia, oligozoospermia (badanie molekularne regionu AZF)

...

Nazwa badania

Niepłodność męska, azoospermia, oligozoospermia (badanie molekularne regionu AZF)

Opis badania

Wskazówki dla pacjenta

Uprzejmie przypominamy, że w przypadku zleceń na badania genetyczne NIEZBĘDNE jest podanie pełnych danych Pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz dokładny adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania). Należy ZAWSZE dołączyć Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

Czas oczekiwania na wynik

35 dni roboczych

Grupa badań

Badania genetyczne