Badanie: Nowotwory u kobiet (Rak piersi i/lub jajnika) – panel podstawowych mutacji w genach BRCA1, BRCA2

...

Nazwa badania

Nowotwory u kobiet (Rak piersi i/lub jajnika) – panel podstawowych mutacji w genach BRCA1, BRCA2

Opis badania

Wskazówki dla pacjenta

Uprzejmie przypominamy, że w przypadku zleceń na badania genetyczne NIEZBĘDNE jest podanie pełnych danych Pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz dokładny adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania). Należy ZAWSZE dołączyć Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

Czas oczekiwania na wynik

21 dni roboczych

Grupa badań

Badania genetyczne