Badanie: Ocena mikrobiologiczna czystości powierzchni

Badanie czystościowe powierzchni wykonuje się w celu monitorowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego. aby można było wyeliminować wpływ tego zanieczyszczenia np. aby zapobiegać ryzyku przenie...

Nazwa badania

Ocena mikrobiologiczna czystości powierzchni

Opis badania

Badanie czystościowe powierzchni wykonuje się w celu monitorowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego. aby można było wyeliminować wpływ tego zanieczyszczenia np. aby zapobiegać ryzyku przeniesienia drobnoustrojów z powierzchni nieożywionych (meble, pościel, sprzęt medyczny) i ożywionych (ręce personelu) w szpitalach. Celem jest określenie ogólnej liczby drobnoustrojów na badanej powierzchni lub identyfikacja mikroorganizmów stanowiących zanieczyszczenie. Standardowa próbka składa się z podłoży kontaktowych: tryptozowo-sojowego (TSA) i Sabourauda, służy do badań ilościowych. Do badań jakościowych stosuje się metodę wymazów.

Ocena mikrobiologiczna czystości powierzchni

 

Wskazania do wykonania badania

Wszystkie elementy środowiska szpitalnego: powietrze, woda, aparatura medyczna i suche powierzchnie są potencjalnym siedliskiem drobnoustrojów i źródłem zakażenia. Środowisko placówek służby zdrowia jest podatne na zanieczyszczenie potencjalnie chorobotwórczymi drobnoustrojami, z których wiele to wielooporne szczepy bakterii (MDR). Sytuacja ta jest pod nadzorem Zespołu Zakażeń Szpitalnych. Systematyczna kontrola mikrobiologiczna powierzchni obejmuje działania w zakresie diagnostyki zakażeń szpitalnych i określa skuteczność stosowania metod dekontaminacji.

Wskazówki dla pacjenta

Brak.

Przygotowanie Pacjenta do badania

Częstość pobierania próbek i ilość miejsc pobrania musi być zgodna z programem monitorowania środowiska mikrobiologicznego lub z wymogami postępowania danej placówki.

Czas oczekiwania na wynik

7 dni roboczych.

Grupa badań

Mikrobiologia

Wyniki (jednostki)

W przypadku wymazów:
I wynik ujemny –posiewy ujemne po 72h
II wynik dodatni (wynik jakościowy)– identyfikacja drobnoustroju wraz z określeniem mechanizmów oporności.

W przypadku płytek RODAC
I wynik ujemny –posiewy ujemne po 72h
II wynik dodatni - identyfikacja drobnoustroju wraz z określeniem mechanizmów oporności. Jest to wynik ilościowy, wartość końcową oblicza się na podstawie wzoru do którego podstawia się liczbę zliczonych wyrosłych kolonii.

Liczba kolonii uzyskanych na powierzchni agarowej wskazuje na stopień obciążenia mikrobiologicznego.