Badanie: Opryszczka (Herpes simplex virus) p/c IgG/IgM w PMR , HSV p/c IgG/IgM

Wykonanie badania jest możliwe tylko przy równoczesnym pobraniu PMR i surowicy!...

Nazwa badania

Opryszczka (Herpes simplex virus) p/c IgG/IgM w PMR , HSV p/c IgG/IgM

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

HSV p/c IgG/IgM

Opis badania

Wykonanie badania jest możliwe tylko przy równoczesnym pobraniu PMR i surowicy!

Czas oczekiwania na wynik

14 dni roboczych

Grupa badań

Płyn mózgowo-rdzeniowy