Badanie: P/c anty-MOG

...

Nazwa badania

P/c anty-MOG

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

anty-MOG

Opis badania

Czas oczekiwania na wynik

20 dni roboczych

Grupa badań

Autoimmunodiagnostyka