Badanie: P/c p/antygenom móżdżku

...

Nazwa badania

P/c p/antygenom móżdżku

Opis badania

Czas oczekiwania na wynik

14 dni roboczych

Grupa badań

Autoimmunodiagnostyka