Badanie: P/c p/jądrowe – test przesiewowy, ANA screen

...

Nazwa badania

P/c p/jądrowe – test przesiewowy, ANA screen

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

ANA screen

Opis badania

Czas oczekiwania na wynik

6 dni roboczych

Grupa badań

Autoimmunodiagnostyka