Badanie: Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M.genitalium, M. hominis, U. urealyticum/U.parvum (met. PCR)

...

Nazwa badania

Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M.genitalium, M. hominis, U. urealyticum/U.parvum (met. PCR)

Opis badania

Wskazówki dla pacjenta

Uprzejmie przypominamy, że w przypadku zleceń na badania genetyczne NIEZBĘDNE jest podanie pełnych danych Pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz dokładny adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania). Należy ZAWSZE dołączyć Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

Przygotowanie Pacjenta do badania

Istnieje możliwość pobrania wymazu ginekologicznego w wyznaczonych gabinetach. Dowiedz się więcej!

Czas oczekiwania na wynik

7 dni roboczych

Grupa badań

Badania genetyczne

Sprawdź ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb