fbpx

Badanie: Peptydy natriuretyczne NT-proBNP, NT-proBNP

...

Nazwa badania

Peptydy natriuretyczne NT-proBNP, NT-proBNP

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

NT-proBNP

Czas oczekiwania na wynik

7 dni roboczych

Grupa badań

Biochemia