0

Badanie: Prokalcytonina

Prokalcytonina (PCT) biochemicznie jest prekursorem kalcytoniny - hormonu produkowanego przez komórki typu C tarczycy pod wpływem hormonalnej stymulacji. Sama prokalcytonina jest wydzielana z liczny...

Nazwa badania

Prokalcytonina

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

PCT

Opis badania

Prokalcytonina (PCT) biochemicznie jest prekursorem kalcytoniny - hormonu produkowanego przez komórki typu C tarczycy pod wpływem hormonalnej stymulacji. Sama prokalcytonina jest wydzielana z licznych typów komórek różnych organów w odpowiedzi na stymulację prozapalną, a w szczególności na zakażenie bakteryjne.

Oznaczanie PCT jest wykorzystywane jako pomoc w określeniu ryzyka wystąpienia progresji ciężkiej sepsy oraz szoku septycznego u pacjentów w ciężkim stanie. Jest udowodnione, że wzrost poziomu stężenia PCT jest specyficznie związany z występującym zakażeniem bakteryjnym. Właśnie dlatego prokalcytonina jest bardzo ważnym markerem przeznaczonym do różnicowania źródeł reakcji zapalnej organizmu, pomiędzy infekcją bakteryjną, a innymi przyczynami stanu zapalnego. Bardzo pomocny jest też fakt, że zanik infekcji septycznej jest bezpośrednio powiązany z obniżeniem poziomu stężenia PCT do wartości normalnych.

Bardzo ważną rolą oznaczeń PCT, w połączeniu z obserwacją kliniczną i innymi parametrami diagnostycznymi, jest pomoc w podejmowaniu decyzji odnośnie stosowania antybiotykoterapii w przypadku pacjentów z zapaleniem dolnych dróg oddechowych. Dotyczy to poza szpitalnych przypadków zapalenia płuc, zaostrzonej postaci przewlekłej obturacyjnej choroby płuc czy ostrego zapalenia oskrzeli. Zaobserwowano bezpieczną redukcję przyjmowania antybiotyków poprzez nadzorowanie terapii przy zastosowaniu oznaczeń prokalcytoniny, czyli terapia kierowana przez PCT redukuje liczbę i natężenie efektów niepożądanych i wpływa także na efekty samego leczenia.

Prokalcytonina

Ciężkie urazy, poparzenia, poważne interwencje chirurgiczne, ciężki wstrząs sercowy to przypadki, w których możemy również obserwować wzrost poziomu stężenia PCT, a nie jest on związany z zakażeniem bakteryjnym. W tych przypadkach powrót do normalnych wartości poziomu stężeń PCT jest zwykle bardzo szybki. Infekcje wirusowe, alergie czy choroby autoimmunologiczne nie wpływają znacząco na wzrost poziomu stężenia PCT.

Zakres wartości spodziewanych - otrzymano następujące wyniki oznaczenia VIDAS B•R•A•H•M•S PCT w trakcie przeprowadzonych badań na pacjentach przyjętych na oddział intensywnej terapii:
- stężenie < 0,5 ng/ml odpowiada niskiemu stopniu ryzyka wystąpienia ciężkiej sepsy i/lub szoku septycznego,
- stężenie > 2 ng/ml odpowiada wysokiemu stopniu ryzyka wystąpienia ciężkiej sepsy i/lub szoku septycznego.
Pomimo tego, stężenia < 0,5 ng/ml nie pozwalają na wykluczenie infekcji, w związku z możliwością występowania lokalnych infekcji (bez objawów systemowych), które mogą być powiązane z tak niskimi wartościami stężeń PCT lub z infekcją systemową na wczesnym jej etapie (< 6 godzin). Wartości stężeń PCT pomiędzy 0,5, a 2,0 ng/ml powinny być interpretowane w oparciu o historię choroby pacjenta. Zalecany jest ponowny pomiar stężenia PCT w przeciągu 6–24 godzin, jeśli otrzymano wynik < 2 ng/ml.

Podejmowanie decyzji odnośnie antybiotykoterapii w przypadku pacjentów z zapaleniem dolnych dróg oddechowych
Zgodnie z literaturą oraz walidacją za pomocą oznaczenia VIDAS® B•R•A•H•M•S PCT określono następujące wartości odcięcia:
- Stężenie PCT < 0,10 ng/ml - brak zakażenia bakteryjnego, antybiotykoterapia stanowczo odradzana. W przypadku niewdrożenia antybiotykoterapii należy powtórzyć pomiar PCT po upływie 6–24 godzin (również u pacjentów ambulatoryjnych w przypadku utrzymania/pogorszenia się objawów). Stężenie PCT w zakresach 0,10–0,25 ng/ml - zakażenie bakteryjne mało prawdopodobne -antybiotykoterapia odradzana.
- Stężenie PCT w zakresach 0,26–0,50 ng/ml - zakażenie bakteryjne prawdopodobne - antybiotykoterapia zalecana.
- Stężenie PCT w zakresach > 0,50 ng/ml - sugeruje obecność zakażenia bakteryjnego - antybiotykoterapia stanowczo zalecana. W przypadku utrzymania się wysokiego stężenia PCT należy wziąć pod uwagę nieskuteczność leczenia.

 

Warto regularnie wykonywać podstawowe laboratoryjne badania krwi,
aby mieć pewność, że nasz organizm funkcjonuje prawidłowo.

Zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej oferty badań laboratoryjnych
oraz zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na www.youtube.com -> SUBSKRYBUJ

Chcesz poznać cenę badania?
Zapraszamy do naszego e-sklepu, gdzie w katalogu badań znajdziesz szczegółowy cennik.

Aby wykonać oznaczenie prokalcytoniny
odwiedź najbliższy punkt pobrań Śląskich Laboratoriów Analitycznych

Sprawdź, gdzie wykonasz badanie

Czas oczekiwania na wynik

1 dzień roboczy

Grupa badań

Biochemia

Sprawdź ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb