Badanie: Test PODWÓJNY DELFIA (ocena ryzyka wad genetycznych płodu) /wg FMF/

Test PODWÓJNY DELFIA (ocena ryzyka wad genetycznych płodu) /wg FMF/: wolna podjednostka β-HCG DELFIA + PAPP-A DELFIA...

Nazwa badania

Test PODWÓJNY DELFIA (ocena ryzyka wad genetycznych płodu) /wg FMF/

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

test podwójny DELFIA

Opis badania

Test PODWÓJNY DELFIA (ocena ryzyka wad genetycznych płodu) /wg FMF/: wolna podjednostka β-HCG DELFIA + PAPP-A DELFIA

Czas oczekiwania na wynik

5 dni roboczych

Grupa badań

Hormony