fbpx
Badanie

Badanie cholesterolu

By 13 stycznia 2014 Maj 11th, 2017 No Comments

Badanie cholesterolu

Sprawdź gdzie wykonasz badanie cholesterolu

W latach 2003 -2010 Śląskie Laboratoria Analityczne prowadziły szeroko zakrojone, ogólnopolskie badania epidemiologiczne pod nazwą LIPIDOGRAM dotyczące rozpowszechnienia zaburzeń lipidowych i innych tzw. modyfikowalnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. W latach 2003, 2004, 2006 i 2010 przebadaliśmy przy współpracy 700 lekarzy rodzinnych w 444 miastach i miejscowościach w Polsce ponad 50 000 osób. Wyniki badań LIPIDOGRAM dowodzą, iż ponad 70 % dorosłych Polaków ma podwyższony cholesterol całkowity, zaś wśród blisko 30 % badanych stwierdza się przekroczenie norm LDL-chlestererolu (tzw. „złego cholesterolu”) i trójglicerydów. Co więcej, obserwacje przeprowadzone w latach 2004 – 2010 wykazują, iż tylko 20 % badanych osób regularnie przyjmuje leki obniżające stężenie cholesterolu, zaś dobre efekty terapeutyczne obserwuje się tylko u połowy leczących się z powodu zaburzeń gospodarki cholesterolowej. Sytuację dodatkowo pogarsza zaobserwowany w badaniach LIPIDOGRAM stały wzrost odsetka osób z nadmierną masą ciała i otyłością, a także rosnąca stale liczba osób z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym. 

Lipidogram stanowi badanie biochemiczne krwi pozwalające na ocenę gospodarki lipidowej organizmu.

Jaki jest cel wykonywania badania?

 • Potwierdzenie zaburzeń lipidowych podejrzewanych na podstawie objawów klinicznych
 • Zaburzenia gospodarki lipidowej stanowią czynnik ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego. Ze względu na fakt, że są to zaburzenia odwracalne, mamy możliwość eliminacji czynnika ryzyka miażdżycy, choroby wieńcowej oraz zawału serca. 
 • W ramach profilaktyki zalecane jest przeprowadzanie badania co 5 lat. U osób obciążonych innymi czynnikami ryzyka takimi jak zaawansowany wiek – mężczyźni > 45 roku życia, kobiety > 55 roku życia, palenie papierosów, niskie stężenie HDL, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, dodatni wywiad rodzinny – oznaczenie powinno być wykonywane częściej)

Profil lipidowy obejmuje następujące oznaczenia:badanie cholesterolu

 • Cholesterol całkowity
 • Cholesterol frakcji LDL
 • Cholesterol frakcji HDL
 • Triglicerydy

Zaburzenia lipidowe – dyslipoproteinemie mogą być związane ze wzrostem stężenia jednej lub kilku frakcji lipoproteinowych i wówczas mówimy o hiperlipoproteinemii. Spadek stężenia jednej lub kilku frakcji lipoprotein prowadzi do hipolipoproteinemii.
Hiperlipoproteinemia ( hiperlipidemia) może być uwarunkowana genetycznie (pierwotna) lub stanowić powikłanie innego schorzenia (wtórna). Klasyfikacja hiperlipidemii jest złożona, uwzględniająca rodzaj frakcji ulegającej podwyższeniu oraz etiopatogenezę.

 • Cholesterol, dostarczany wraz z pożywieniem oraz syntetyzowany w organizmie, pełni szereg ważnych funkcji. Stanowi składnik błon komórkowych oraz lipoprotein, jest prekursorem w syntezie hormonów płciowych, witaminy D3 oraz innych aktywnych biologicznie cząsteczek.

Wartości obniżone mogą pojawić się w hipolipoproteinemii, w stanach wyniszczenia organizmu – nowotwory złośliwe, urazy wielonarządowe, a także nadczynności tarczycy czy niewydolności wątroby
Wartości podwyższone obserwujemy w pierwotnej hipercholesterolemii lub wtórnej hipercholesterolemii, która może być związana z niewydolnością nerek, chorobami wątroby, niedoczynnością tarczycy. Ponadto może być wynikiem małej aktywności fizycznej i diety bogatej w tłuszcze.
Pożądana wartość stężenia cholesterolu we krwi nie powinna przekraczać 190 mg/dl. Jeżeli tak się stanie, bezwzględnie wymagane jest oznaczenia frakcji LDL i HDL.

 • LDL – lipoproteiny o małej gęstości ,ich zadaniem jest dostarczenie cholesterolu komórkom     w celu regeneracji. Fenotyp A LDL, czyli tzw. lekkie LDL dominują u osób zdrowych. Fenotyp B, czyli małe gęste LDL to lipoproteiny o silnym charakterze proaterogennym sprzyjającym rozwojowi miażdżycy. Jako główne czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy stanowią  cel działań terapeutycznych. Prawidłowe stężenie tej frakcji nie przekracza 130 mg/dl. Wartości obniżone i podwyższone
 • HDL – lipoproteiny o wysokiej gęstości,  ich zadaniem jest zwrotny transport cholesterolu do wątroby. W przeciwieństwie do cząsteczek LDL, HDL stanowią czynniki chroniące przed miażdżycą, stąd zadowalające jest ich wysokie stężenie. Czynnikiem ryzyka jest niskie  (<40mg/dl) stężenie HDL.  Wartości obniżone mogą towarzyszyć otyłości, cukrzycy, insulinoporności, zespołowi metabolicznemu.
 • Triglicerydy stanowią najważniejszą rezerwę energetyczną, gromadzoną w tkance tłuszczowej. Ich prawidłowe stężenie nie powinno przekraczać wartości 150 mg/dl. Wzrost stężenia TG często występuje z równoległym wzrostem stężenia frakcji LDL i spadkiem stężenia frakcji HDL. Bardzo niebezpieczne są skrajnie wysokie stężenia triglicerydów, przekraczające 1000mg/dl, gdyż stanowią niebezpieczeństwo ostrego zapalenia trzustki.

Badanie cholesterolu można wykonać w każdym z naszych punktów pobrań. To badanie wchodzi także w skład wielu naszych pakietów badań.

Wpis przygotowany na podstawie:

Aldona Dembińska-Kieć, Jerzy W.Naskalski. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej.Urban & Parner. Wroacław 2010

Mirosława Pietruczuk,Anna Bartoszko-Tyczkowska. Diagnostyka laboratoryjna Poradnik kliniczny.Urban & Partner., Wrocław 2013

Franciszek Kokot Stefan Kokot. Badania laboratoryjne zakres norm i interpretacja. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2004

Diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics. Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej, Kraków 2010-2013