Badanie

Borelioza- badania

By 3 stycznia 2014 Czerwiec 2nd, 2017 No Comments

Borelioza- badania

Sprawdź gdzie wykonasz badania boreliozy

Kleszcze są pasożytami zewnętrznymi wielu kręgowców. Przechodząc przez poszczególne stadia larwalne (larwa, nimfa) przeobrażają się w postaci dorosłe – imago. Wykazują dużą odporność na niekorzystne warunki środowiskowe, co w połączeniu z dużą płodnością sprawia, że populacja tych roztoczy jest niezwykle duża.Borelioza- badania

Ich duże skupienie obserwujemy w lasach, parkach, na łąkach, w miejscach wilgotnych – nad brzegami jezior, rzek. Przebywanie w tych obszarach, zwłaszcza latem, zwiększa ryzyko, że to właśnie człowiek stanie się żywicielem tego pasożyta. Zagrożeniem jest dla nas ich zdolność do przenoszenia licznych drobnoustrojów. Ich rezerwuarem mogą być dzikie zwierzęta, a kleszcze żywiące się krwią tych zwierząt stają się źródłem zakażenia.

Kleszcze są wektorami krętków Borrelia odpowiedzialnych za boreliozę.
Borelioza, zwana także chorobą z Lyme stanowi chorobę zakaźną przenoszoną głównie przez gatunek Borrelia burgorferi. Szacuje się, że bakterią zakażonych być może nawet 30% kleszczy.
Nie zawsze początek choroby manifestuje się objawami klinicznymi, co może uśpić naszą czujność i wpłynąć na decyzję dotyczącą przeprowadzenia badań. Pamiętać jednak należy, że im wcześniej zostanie postawiona diagnoza i wdrożone leczenie, tym mniejsze ryzyko powikłań wynikających z zakażenia.

Obraz kliniczny boreliozy

Stadium I :rozwija się w ciągu dwóch, trzech tygodni; pojawia się zaczerwienie skóry w miejscu ukąszenia zwiększające się obwodowo z upływem dni (rumień wędrujący), osłabienie, bóle mięśniowe, dreszcze, gorączka – objawy grypopodobne, rzadziej – naciek limfocytarny

Stadium II : kilka tygodni / miesięcy po ukąszeniu pojawić się mogą objawy neurologiczne: bóle głowy, sztywność karku, zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, zapalenie mózgu, bóle korzeniowe, porażenia nerwów obwodowych twarzy, zapalenie stawów, rzadziej zaburzenia rytmu serca czy kardiomiopatia

Stadium III : może rozwijać się latami, odpowiada przewlekłej boreliozie, charakterystyczne są przewlekłe zapalenia stawów, bóle mięśni, stawów, zaburzenia neurologiczne obejmujące niedowłady, zaburzenia koncentracji, pamięci, a nawet zmiany osobowości. Zmiany zanikowe skóry dotyczą obszaru kończyn i przejawiają się ścieńczeniem skóry z prześwitującymi naczyniami krwionośnymi

Diagnostyka laboratoryjna (borelioza- badania)

W ramach diagnostyki serologicznej zalecane jest dwustopniowe przeprowadzenie badań. Pierwszy test, zwykle immunoenzymatyczny (ELISA) cechuje się wysoką czułością i pozwala na stwierdzenie obecności przeciwciał klasy IgM oraz IgG. Negatywny wynik testu nie daje wskazań do przeprowadzenia testu drugiego, cechującego się wysoką specyficznością.

UWAGA! Brak przeciwciał nie wyklucza zakażenia! Pobranie materiału mogło nastąpić we wczesnej fazie zakażenia, kiedy przeciwciała nie zostały jeszcze wytworzone (okienko serologiczne od 4 do 6 tyg.). 
Wątpliwy lub dodatni wynik testu ELISA należy potwierdzić drugim testem, którym zwykle jest EUROLINE RN-AT (Western – Blot). W teście tym wykorzystuje się membrany, na których utrwalone zostały antygeny wspólne dla wszystkich lub specyficzne dla poszczególnych gatunków Borrelia:

  • Antygeny VIsE Bv
  • Antygeny p41 i p39
  • Wysoko oczyszczone rekombinowane, wysoko specyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii ( OspC – adv Ba), Borrelia burgdorferi (OspC – adv Bb), Borrelia garinii (OspC – adv Bg) oraz Borrelia spielmanii (OspC – adv Bsp) 
  • Wysoko oczyszczone rekombinowane antygeny VIsE z Borrelia afzelii ( VIsE Ba), Borrelia burgdorferi (VIsE Bb), Borrelia garinii (VIsE Bg)
  • Lipidy z Borrelia afzelii ( lipid Ba), Borrelia burgdorferi ( lipid Bb)
  • p83
  • p41 i p39
  • wysoko specyficzne rekombinowane, dimeryczne OspC (p25) z różnych odmian Borrelia
  • p58, p21, p20, p19, p18

Oddzielne testy pozwalają na wykrycie w surowicy przeciwciał klasy IgM oraz IgG.

 

Dla zwierząt możliwe jest także wykonanie badania boreliozy w naszym laboratorium weterynaryjnym.

 

Wartości referencyjne dla testu przesiewowego ELISA
w klasie IgG < 16 RU/ml             – ujemny
 ≥ 16 do 22 RU/ml   – wątpliwy
 ≥ 22 RU/ml             – dodatni

 w klasie IgM < 16 RU/ml             – ujemny
 ≥ 16 do 22 RU/ml   – wątpliwy
 ≥ 22 RU/ml             – dodatni

Do interpretacji wyniku testu potwierdzenia Euroline RN-AT brane są pod uwagę następujące antygeny:

Euroline RN-AT w klasie IgGEuroline RN-AT-adv w klasie IgM
VlsE BaVlsE Bb
VlsE Bbp41
VlsE Bgp39
Lipid BaOspC-adv Ba
Lipid BbOspC-adv Bb
p83OspC-adv Bg
p39OspC-adv Bsp
OspC
p58
p21
p20
p19
p18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstrakty antygenów oczyszczone, rekombinowane i wysokospecyficzne dimeryczne pochodzą od czterech genogatunków borrelii (burgdoferi, afzelii, garini oraz spielmanii).

Testy Euroline RN-AT i RN-AT-adv są wysokospecyficznymi testami i wykazują dużą wykrywalność dla wszystkich krętków borrelii (obecnie powszechnych 4 genogatunków).

 

Uwaga na kleszcze!

 

 

Sprawdź gdzie wykonasz badania boreliozy

Jeśli kleszcz został niedawno usunięty ze skóry, można wykonać szybki test badania kleszcza w kierunku zakażenia boreliozą.

 

Wpis przygotowany na podstawie:
Aldona Dembińska-Kieć, Jerzy W.Naskalski. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej.Urban & Parner. Wroacław 2010
Mirosława Pietruczuk,Anna Bartoszko-Tyczkowska. Diagnostyka laboratoryjna Poradnik kliniczny.Urban & Partner., Wrocław 2013
Franciszek Kokot Stefan Kokot. Badania laboratoryjne zakres norm i interpretacja. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2004
Diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics. Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej, Kraków 2010-2013