Badanie

Badanie kału na krew utajoną – FOB GOLD Test

By 11 marca 2016 Luty 5th, 2018 No Comments

Badanie kału na krew utajoną – ilościowo FOB GOLD

Testy na krew utajoną w kale są najczęściej stosowanymi testami przesiewowymi służącymi do wykrywania chorób przewodu pokarmowego.
Wykorzystanie tych testów daje wyjątkowe możliwości, ponieważ pozwala wykryć złośliwe zmiany nowotworowe na wczesnym etapie.

Rak jelita grubego rozwija się często bez objawów, dlatego bardzo ważne są systematyczne badania profilaktyczne
– zgodnie z rekomendacją Towarzystw Onkologicznych, osoby powyżej 50 roku życia powinny przynajmniej raz w roku wykonać badanie
na obecność krwi utajonej w kale.

Objawy Lewa połowa
jelita grubego
Prawa połowa jelita grubego Razem
Krwawienie utajone  76%  76%  76%
Bóle brzucha 57%  60%  59% 
Zmiany rytmu wypróżnień 60%  37%  56% 
Krwawienie jawne 66%  14%  52% 
Chudnięcie 35%  42%  36% 
Niedokrwistość 25%  74%  34% 
Wyczuwalny guz 8%  32%  14% 
Wzdęcie brzucha 12%  16%  13% 
Brak łaknienia 8%  26%  11% 
Gorączka 10%  12%  11% 
Niedrożność 7%  5%  6% 

Badanie FOB jest wykorzystywane do screeningu wielu zaburzeń dolnych odcinków przewodu pBadanie kału na krew utajoną- ilościowo FOB GOLDokarmowego,
związanych z krwawieniem, takich jak polipy, choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
Zmniejszenie stężenia żelaza i ferrytyny we krwi jest również zaleceniem do wykonania oznaczenia krwi w kale,
ponieważ metoda FOB GOLD jest swoista dla ludzkiej hemoglobiny – nie wymaga ograniczenia diety.
Należy natomiast pamiętać, że duże ilości witaminy C (powyżej 100 ug/ml) mogą powodować wyniki fałszywie ujemne.
Wynik dodatni (czyli stwierdzający obecność krwi w kale) wymaga dalszej diagnostyki obrazowej.

FOB GOLD Test jest ilościowym oznaczeniem immunochemicznym, wykonywanym z wykorzystaniem analizatora biochemicznego SENTiFOB, pozwalającym wykonać pomiar czuły i specyficzny oraz posiada dodatnią wartość predykcyjną.

Badanie polega na wykrywaniu krwi utajonej w kale, czyli domieszki krwi, która nie powoduje zmiany barwy i konsystencji kału.
Jest to badanie ilościowe wykonane w laboratoriach testami immunochromatograficznymi w sposób manulany, na które nie ma wpływu dieta Pacjenta. Test jest badaniem, w którym wykorzystuje się oryginalną metodę oznaczania za pomocą kombinacji przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych, które wybiórczo i specyficznie wiążą się z ludzką hHB w próbce kału. Czułość testów dostępnych na ryku kształtuje się na poziomie około 98%.

Testu na krew utajoną w kale nie należy wykonywać w czasie menstruacji lub gdy krwawienie z odbytu ma charakter jawny,
np.: w przypadku hemoroidów.
 

Badanie FOB GOLD Test