Badanie: HCV RNA – genotypowanie – jakościowo

HCV – genotypowanie – jakościowo jest czynnikiem etiologicznym wirusowego zapalenia wątroby typu C. Zakażenie tym wirusem często prowadzi do przewlekłej postaci choroby, która może doprowa...

Nazwa badania

HCV RNA – genotypowanie – jakościowo

Opis badania

HCV – genotypowanie – jakościowo jest czynnikiem etiologicznym wirusowego zapalenia wątroby typu C. Zakażenie tym wirusem często prowadzi do przewlekłej postaci choroby, która może doprowadzić do marskości wątroby, a nawet do pierwotnego raka wątrobowokomórkowego. Wyróżnia się 6 genotypów wirusa HCV. W Polsce najczęściej występującym jest genotyp 1. Inne genotypy to: genotyp 3, 4. Zakażenia genotypami 2, 5 i 6 występują w naszym kraju sporadycznie. Identyfikacja genotypu wirusa, jest istotna dla określenia długości i intensywności terapii antywirusowej wirusowego zapalenia wątroby typu C. Zakażeni genotypami 1 i 4 odpowiadają gorzej na leczenie niż zakażeni genotypami 2 i 3.

HCV jest wirusem przenoszonym drogą krwi. Źródłem zakażenia jest człowiek zakażony HCV. Wirus może przenosić się w kontakcie bezpośrednim (kontakt z krwią osoby zakażonej HCV) lub pośrednim (np. kontakt z narzędziami zanieczyszczonymi krwią osoby zakażonej HCV). Zakażenie HCV w większości przypadków przebiega bezobjawowo. Objawy, jeśli się pojawią, są niespecyficzne i mogą przypominać objawy gryp - złe samopoczucie, ciągłe zmęczenie, osłabienie, nudności. Tym samym istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaną niezauważone lub zbagatelizowane, zarówno przez samego pacjenta, jak i lekarza. Typowe zażółcenie skóry i oczu pojawia się tylko w 10% przypadków zakażeń. Bardziej charakterystyczne symptomy występują po latach w zaawansowanym stadium choroby i wiążą się z rozwojem marskości wątroby. Dlatego bardzo ważne jest wczesne i właściwe rozpoznanie zakażenia oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia, co zwiększa szanse na skuteczność terapii.

HCV – genotypowanie – jakościowo

Warto regularnie wykonywać podstawowe laboratoryjne badania krwi,
aby mieć pewność, że nasz organizm funkcjonuje prawidłowo.

Zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej oferty badań laboratoryjnych
oraz zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na www.youtube.com -> SUBSKRYBUJ

Chcesz zapytać o cenę badania?
Zapraszamy na stronę CENY BADAŃ, gdzie proponujemy kilka możliwości kontaktu z nami.

Aby wykonać oznaczenie HCV – genotypowanie – jakościowo
odwiedź najbliższy punkt pobrań Śląskich Laboratoriów Analitycznych

Sprawdź, gdzie wykonasz badanie

Wskazania do wykonania badania

Określenie rodzaju, długości i intensywności terapii antywirusowej.

Wskazówki dla pacjenta

Uprzejmie przypominamy, że w przypadku zleceń na badania genetyczne NIEZBĘDNE jest podanie pełnych danych Pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz dokładny adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania). Należy ZAWSZE dołączyć Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

Przygotowanie Pacjenta do badania

Nie wymagane.

Czas oczekiwania na wynik

8 dni roboczych

Grupa badań

Badania genetyczne

Wyniki (jednostki)

Wynik jakościowy.