Badanie: HCV RNA wirus zapalenia wątroby typu C (WZW C) – ilościowo

HCV jest czynnikiem etiologicznym wirusowego zapalenia wątroby typu C. Zakażenie tym wirusem może doprowadzić do marskości wątroby, a nawet do pierwotnego raka wątrobowokomórkowego. HCV jest w...

Nazwa badania

HCV RNA wirus zapalenia wątroby typu C (WZW C) – ilościowo

Opis badania

HCV jest czynnikiem etiologicznym wirusowego zapalenia wątroby typu C. Zakażenie tym wirusem może doprowadzić do marskości wątroby, a nawet do pierwotnego raka wątrobowokomórkowego. HCV jest wirusem przenoszonym drogą krwi. Źródłem zakażenia jest człowiek zakażony HCV. Zakażenie HCV w większości przypadków przebiega bezobjawowo. Objawy, jeśli się pojawią, są niespecyficzne i mogą przypominać objawy gryp - złe samopoczucie, ciągłe zmęczenie, osłabienie, nudności. Tym samym istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaną niezauważone lub zbagatelizowane, zarówno przez samego pacjenta, jak i lekarza. Typowe zażółcenie skóry i oczu pojawia się tylko w 10% przypadków zakażeń. Bardziej charakterystyczne symptomy występują po latach w zaawansowanym stadium choroby i wiążą się z rozwojem marskości wątroby. Dlatego bardzo ważne jest wczesne i właściwe rozpoznanie zakażenia oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia, co zwiększa szanse na skuteczność terapii.

Według rekomendacji Polskiej Grupy Roboczej badaniem rozstrzygającym o zakażeniu wirusem jest badanie molekularne, mające na celu wykrycie obecności materiału genetycznego wirusa HCV (HCV RNA) w surowicy lub osoczu pacjenta. Tylko badania genetyczne pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie aktywnego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C, umożliwiając szybkie (już po około 2 tygodniach od momentu zakażenia) i wiarygodne postawienie diagnozy. Dodatkowo badanie genetyczne przeprowadzone metodą real-time PCR pozwala na ocenę ilościową, czyli dokładne określenie, jaka liczba kopii wirusa znajduje się w każdym mililitrze krwi pacjenta. Jest to ważne przy kwalifikowaniu chorego do leczenia m.in. terapią skojarzoną, a także do monitorowania jego skuteczności.

HCV wirus zapalenia wątroby typu C (WZW C) – ilościowo

Warto regularnie wykonywać podstawowe laboratoryjne badania krwi,
aby mieć pewność, że nasz organizm funkcjonuje prawidłowo.

Zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej oferty badań laboratoryjnych
oraz zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na www.youtube.com -> SUBSKRYBUJ

Chcesz zapytać o cenę badania?
Zapraszamy na stronę CENY BADAŃ, gdzie proponujemy kilka możliwości kontaktu z nami.

Aby wykonać oznaczenie HCV wirus zapalenia wątroby typu C (WZW C)
odwiedź najbliższy punkt pobrań Śląskich Laboratoriów Analitycznych

Sprawdź, gdzie wykonasz badanie

Wskazania do wykonania badania

  • monitorowanie skuteczności leczenia chorych na WZW C
  • kwalifikowanie chorych na WZW C do leczenia

Wskazówki dla pacjenta

Uprzejmie przypominamy, że w przypadku zleceń na badania genetyczne NIEZBĘDNE jest podanie pełnych danych Pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz dokładny adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania). Należy ZAWSZE dołączyć Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

Przygotowanie Pacjenta do badania

Nie wymagane.

Czas oczekiwania na wynik

16 dni roboczych

Grupa badań

Badania genetyczne

Wyniki (jednostki)

Wynik ilościowy.