0

Badanie: HCV RNA wirus zapalenia wątroby typu C (WZW C) – jakościowo

HCV jest czynnikiem etiologicznym wirusowego zapalenia wątroby typu C. Zakażenie tym wirusem może doprowadzić do marskości wątroby, a nawet do pierwotnego raka wątrobowokomórkowego. HCV jest w...

Nazwa badania

HCV RNA wirus zapalenia wątroby typu C (WZW C) – jakościowo

Opis badania

HCV jest czynnikiem etiologicznym wirusowego zapalenia wątroby typu C. Zakażenie tym wirusem może doprowadzić do marskości wątroby, a nawet do pierwotnego raka wątrobowokomórkowego. HCV jest wirusem przenoszonym drogą krwi. Źródłem zakażenia jest człowiek zakażony HCV. Wirus może przenosić się w kontakcie bezpośrednim (kontakt z krwią osoby zakażonej HCV) lub pośrednim (np. kontakt z narzędziami zanieczyszczonymi krwią osoby zakażonej HCV). Zakażenie HCV w większości przypadków przebiega bezobjawowo.  Objawy, jeśli się pojawią, są niespecyficzne i mogą przypominać objawy gryp - złe samopoczucie, ciągłe zmęczenie, osłabienie, nudności. Tym samym istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaną niezauważone lub zbagatelizowane, zarówno przez samego pacjenta, jak i lekarza. Typowe zażółcenie skóry i oczu pojawia się tylko w 10% przypadków zakażeń. Bardziej charakterystyczne symptomy występują po latach w zaawansowanym stadium choroby i wiążą się z rozwojem marskości wątroby. Dlatego bardzo ważne jest wczesne i właściwe rozpoznanie zakażenia (HCV – jakościowo) oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia, co zwiększa szanse na skuteczność terapii.

Według rekomendacji Polskiej Grupy Roboczej badaniem rozstrzygającym o zakażeniu wirusem jest badanie molekularne, mające na celu wykrycie obecności materiału genetycznego wirusa HCV (HCV RNA) w surowicy lub osoczu pacjenta. Tylko badania genetyczne pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie aktywnego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C, umożliwiając szybkie (już po około 2 tygodniach od momentu zakażenia) i wiarygodne postawienie diagnozy.

HCV wirus zapalenia wątroby typu C (WZW C) – jakościowo

Warto regularnie wykonywać podstawowe laboratoryjne badania krwi,
aby mieć pewność, że nasz organizm funkcjonuje prawidłowo.

Zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej oferty badań laboratoryjnych
oraz zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na www.youtube.com -> SUBSKRYBUJ

Chcesz zapytać o cenę badania?
Zapraszamy na stronę CENY BADAŃ, gdzie proponujemy kilka możliwości kontaktu z nami.

Aby wykonać oznaczenie HCV wirus zapalenia wątroby typu C (WZW C) – jakościowo
odwiedź najbliższy punkt pobrań Śląskich Laboratoriów Analitycznych

Sprawdź, gdzie wykonasz badanie

Wskazania do wykonania badania

  • należy wykonać badanie u pacjentów z grup ryzyka, u których zachodzi podejrzenie, że mogły zostać zakażone wirusem zapalenia wątroby typu C, m.in. pacjenci po zabiegach operacyjnych, osoby przewlekle dializowane, osoby narażone zawodowo na kontakt z krwią, przewlekle chorzy wymagający częstych hospitalizacji i podawania leków w zastrzykach, dzieci matek, u których wykryto zakażenie HCV w czasie ciąży, osoby korzystające z usług salonów kosmetycznych bądź medycyny niekonwencjonalnej, osoby stosujące narkotyki we wstrzyknięciach lub praktykujące ryzykowne zachowania seksualne
  • badanie przesiewowe w celu wykrycia wczesnego stadium zakażenia

Wskazówki dla pacjenta

Uprzejmie przypominamy, że w przypadku zleceń na badania genetyczne NIEZBĘDNE jest podanie pełnych danych Pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz dokładny adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania). Należy ZAWSZE dołączyć Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

Przygotowanie Pacjenta do badania

Nie wymagane.

Czas oczekiwania na wynik

16 dni roboczych

Grupa badań

Badania genetyczne

Wyniki (jednostki)

Wynik jakościowy.

Sprawdź ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb