0

Badanie: HSV (Herpes Simplex Virus) typ1 i 2 różnicowanie (met. PCR) – jakościowo

...

Nazwa badania

HSV (Herpes Simplex Virus) typ1 i 2 różnicowanie (met. PCR) – jakościowo

Opis badania

Wskazówki dla pacjenta

Uprzejmie przypominamy, że w przypadku zleceń na badania genetyczne NIEZBĘDNE jest podanie pełnych danych Pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz dokładny adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania). Należy ZAWSZE dołączyć Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

Przygotowanie Pacjenta do badania

Istnieje możliwość (za dodatkową opłatą) pobrania wymazu ginekologicznego (z pochwy, szyjki macicy oraz cewki moczowej) w dedykowanych punktach pobrań. Personel nie pobiera wymazów Pacjentkom poniżej 16 roku życia (rodzice powinni kierować się z dziećmi do ginekologów dziecięcych). Personel nie pobiera również wymazów z narządów płciowych męskich. Sprawdź, jak przygotować się do pobrania wymazu ginekologicznego oraz gdzie znajdują się nasze dedykowane gabinety.

Czas oczekiwania na wynik

12 dni roboczych

Grupa badań

Badania genetyczne

Sprawdź ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb