0

Badanie: Kariotyp, badanie cytogenetyczne

Wykonanie badania możliwe jest tylko w poniedziałek i we wtorek w każdym punkcie pobrań oraz w środę do godz. 9.00, ale wyłącznie w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 16h....

Nazwa badania

Kariotyp, badanie cytogenetyczne

Opis badania

Wykonanie badania możliwe jest tylko w poniedziałek i we wtorek w każdym punkcie pobrań oraz w środę do godz. 9.00, ale wyłącznie w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 16h.

Wskazówki dla pacjenta

Uprzejmie przypominamy, że w przypadku zleceń na badania genetyczne NIEZBĘDNE jest podanie pełnych danych Pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz dokładny adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania). Należy ZAWSZE dołączyć Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

Czas oczekiwania na wynik

28 dni roboczych

Grupa badań

Badania genetyczne

Sprawdź ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb