Badanie: p/c AMA M2 (met. IFT)

...

Nazwa badania

p/c AMA M2 (met. IFT)

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

AMA

Opis badania

Czas oczekiwania na wynik

2 dni robocze

Grupa badań

Autoimmunodiagnostyka